EK vijesti 11. studenoga 2016.

European Commission 1

Plan ulaganja za Europu: 170 milijuna eura energetskoj učinkovitosti i inovacijama u Finskoj

Europska unija podupire dvije inovativne tvrtke u Finskoj dojelujući im kredite Europske investicijske banke. Prvi se kredit u iznosu od 150 milijuna eura dodjeljuje tvrtki SATO za izgradnju novih zgrada sa skoro s nultom potrošnjom energije u urbanim područjima diljem Finske. Jamstvo za kredit daje Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), središnji element Plana ulaganja za Europu. Drugi je kredit u iznosu od 20 milijuna eura tvrtki Valmet Automotive za financiranje razvoja inovativnih novih proizvoda i proizvodnih sustava. Kredit ima podršku instrumenta InnovFin u okviru programa Obzor 2020. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Povratak Schengenu: Vijeće prihvatilo Komisijin prijedlog o produljenju kratkoročno uspostavljenih graničnih kontrola na unutarnjim granicama, ograničivši trajanje na tri mjeseca

Vijeće je danas prihvatilo prijedlog Komisije o produljenju djelovanja međugraničnih kontrola na pojedinim unutarnjim schengenskim granicama u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, na kojima su uspostavljene kontrole po Preporuci Vijeća od 12. svibnja, na još tri mjeseca. Iako je Komisija 25. listopada ustvrdila da se situacija uvelike stabilizirala, ali uvjeti povratka na uobičajeno funkcioniranje schengenskog prostora kakvo je predviđeno planom „Povratak Schengenu“ još uvijek se nije potpuno ispunilo, stoga je u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama predložila produljenje primjene spomenutih mjera. Državama članicama koje odluče nastaviti provedbu kontrola na unutarnjim granicama u skladu s današnjom Preporukom Vijeća preporučuje se tjedna revizija opravdanosti, učestalosti, mjesta i trenutka provedbe kontrola, prilagodba intenziteta kontrola predmetnoj prijetnji uz postupno ukidanje kontrola tamo gdje god se to pokaže prikladnim. Države članice od sad će svakog mjeseca morati predavati detaljna izvješća o provedenim kontrolama i njihovoj opravdanosti.

Komisija donijela mjere o provedbi pravila za središnji depozitorij vrjednosnih papira

Europska komisija danas je donijela paket od šest zakonodavnih akata za provedbu konkretnih odredbi Uredbe o namiri i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (CSDR), važnom zakonodavnom aktu donesenom nakon financijske krize u cilju poboljšanja sigurnosti i stabilnosti financijskog sustava. Zajedno s Uredbom o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR) kao i Direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MiFID), ovim se okvirom utvrđuje niz pravila za infrastrukture vrjednosnih papira vrjedeći za čitav sustav (mjesta trgovanja, središnje druge ugovorne strane, trgovinski repozitoriji i središnji depozitoriji vrjednosnih papira). Današnji paket sastoji se od delegiranog akta Komisije, tri regulatorna tehnička standarda i dva provedbena tehnička standarda kojima bi se središnjim depozitorijima vrjednosnih papira trebalo omogućiti sigurno i učinkovito pružanje usluga diljem EU. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Porezni prihodi nadalje rastu u većini država članica, pokazuje studija Komisije

danas objavljenoj studiji Europske komisije iznosi se da porezni prihodi nadalje rastu u većini država članica EU. Izvješće je dostupno ovdje

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Kalendar Tjedne aktivnosti povjerenika