Poziv na glumačku audiciju

IMG 0783

IMG 0783Subscena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva na glumačku audiciju za eksperimentalnu dramsku predstavu ‘MEDEJA SENEKA>VALERIE SOLANS>KATHY ACKER,’ avangardnog akademskog underground redatelja Uroša Jovanovića iz Beograda , kojemu je ovo druga umjetnička rezidencija u AKC Medika. 2015. sudjelovao JE na umjetničkoj rezidenciji 18. FAKI-ja s projektom ‘Kazalište kapitalističke okrutnosti’ koje možete pogledati na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=3lZor6YxSZo

Audicija se održava u ponedjeljak, 14.11.2016. od 18h u Filmskom studiju u AKC Medika, Pierottijeva 11. Prijaviti se možete na urosh7@gmail.com.

Čin koji će Medeju konačno učiniti otpadnicom od obitelji, religije, nacije, dakle svega što ona ima, čudno je motiviran – snažnom ljubavlju koja je ovdje neobjašnjiva, jer nema mjesta za ‘božansku’ motivaciju. Kao svećenica Medeja je unaprijed osuđena živjeti i umrijeti kao djevica, potpuno čista i aseksualna, premda se ne mogu poreći njena ženskost i nagonska želja za predavanjem sebe. U njoj se zapravo sve vrijeme vodi nevjerojatno stresna, oštra i patnička borba između općeljudskih i općeženskih zakona i prioriteta, i one mračne strane koja ne mari za ljudska već za nadljudska načela, točnije za mehanizam događanja u prirodi prema kome za sve što se od nje dobije treba nešto vrijedno i nezamjenjivo žrtvovati. Pri tumačenju i objašnjavanju svih Medejinih postupaka treba prvenstveno imati na umu da je ona biće sa snažno usađenom sviješću o sakralnom – biće od žrtve i žrtvovanja. Sve što ona čini može se objasniti u tom ključu. (Uroš Jovanović)

Prenosimo poziv za audiciju redatelja u rezidenciji:

Traže se mladi/e glumci i glumice koji/e znaju voljeti. Oni koje vole Brechta i Mejerholjda. Oni koje vole Banjukina. Glumci i glumice koji su spremni služiti Anarhiji. Dijete je tvorac čovjeka. Nema čovjeka koga nije stvorilo dijete, ono dijete koje je on sam nekada bio. Treba razvijati imaginaciju ili napustiti teatar. Inače ćete pasti u ruke redatelja koji će vaše odsustvo imaginacije zamijeniti svojom uobrazijom. To bi za vas značilo odreći se vlastitog stvaralaštva i postati pijun. Glumac se treba čuditi i proturječiti ulozi. Kao redatelj tražim srž i skrivenu nježnost – okrutnost (oslanjajući se na Euvgenija Barbu i Antonina Artouda), prestao sam se baviti umjetnošću, zanima me isključivo sitacionistički aktivizam.

O obrani feminističkog i queer čitanja mita o Medeji:

Obaveza je nas kazališnih stvaralaca da stvaramo naše Medeje… pa makar završili poput Euripida ili Passolinija. Ja svojim stvaranjem želim postavljati pitanja… ne nuditi sterotipne odgovore. Zašto Senekina Medeja u kombinaciji s Valerie Solanas i Kathy Acker? Zato što je Medeja kao lik sinonim za suludost ženskog karaktera i njenu predodređenost da u slučaju, ako joj se pruži božanska sloboda, učini stravičan obiteljski zločin. Zato što je feminizam danas bitan kao pravo manjine, kao glas koji treba čuti i braniti. Zato što je Medeja prva osuđena feministkinja, ona je simbol straha od ženskog gnjeva, kao kakva kletva i povod da se upravo u tobožnjem strahu od nekakvoga zločinačkog matrijarhata i danas u mnogim dijelovima svijeta žena i smatra nižim bićem, seksualnom ili obiteljskom robinjom. Zato moramo raditi Medeju kao opomenu i protiv glasa jačeg koji nadjačava istinu.

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride posvećena je njegovanju originalnog izvedbenog smisla u performansu, plesu, cirkusu i teatru. Putem SubScene povezujemo avangardne umjetnike i umjetničke kolektive te služimo kao alternativna međunarodna platforma za razvoj i predstavljanje nezavisnog, originalnog i stimulirajućeg umjetničkog djela.