Vlado Martek: Vanjske granice fotografije

Vlado Martek

OTVORENJE I RAZGOVOR S UMJETNIKOM
ponedjeljak, 7. 11. u 19 sati
Galerija Spot, Ured za fotografiju, Čanićeva 6

Fotografija kao materijal, kao predmet, kao fetiš; obiteljska fotografija. Fotografija kao akcija, fotografija kao fetiš i predmet istovremeno. Fotografija kao podloga, assemblage, kolaž; fotografija kao medij, inscenirana fotografija, fotografija kao aktualni portret; fotografija kao dokument. Fotografija kao medij, fotografije konceptualističkih promjena. Pripremanje za fotografiju. Prorez kroz fotografiju da bi se doprlo do neke druge stvarnosti, da bi se razbilo automatiziranost. Fotografija kao papir što implicira materijalnost, podlogu, fetiš, medij, dokument.

Izložba je otvorena do 2. 12. 2016..