Održana 1. sjednica Vlade Republike Hrvatske

sjednica 27 10

Na početku današnje 1. sjednice, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izvijestio je o sastanku Europskog vijeća, održanog 20. i 21. listopada 2016. godine u Bruxellesu

Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier predstavio je Zaključak o započinjanju konzultacija s državama članicama Europske unije i Europskom komisijom vezano za zaštitu interesa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, pojasnivši da je Vlada je zadužila Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da započne konzultacije članicama EU-a i Europskom komisijom oko zaštite interesa Hrvatske u Jadranskom moru, uključujući i mogućnost proglašenja i pune primjene isključivog gospodarskog pojasa. „Trenutno se ZERP primjenjuje na države koje nisu članice EU, međutim u kontekstu pripreme provedbe integrirane pomorske politike na Sredozemlju, Europska komisija je objavila studiju o koristima od uspostava takvih zona i preporučila članicama da ih proglase i u tom je kontekstu naša intencija da se vode ovi razgovori“, kazao je potpredsjednik Vlade Stier. Dodao je da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon okončanja konzultacija, a najkasnije u roku od godine dana, treba podnijeti izvješće o rezultatima, kako bi vlada donijela odluku uzevši u obzir sve gospodarske, političke i ekološke aspekte te odluke.

Izmijenjen je i dopunjen Poslovnik Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je da se Prijedlogom Poslovnika o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske mijenjaju se nazivi i djelokrug stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske. Tako će umjesto dosadašnjih stalnih radnih tijela, Vlada Republike Hrvatske imati sljedeća radna tijela: Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, Koordinaciju za pravosuđe i upravu, Koordinaciju za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Koordinaciju za upravljanje državnom imovinom, Kadrovsku i Administrativnu komisiju. Nadalje, usklađuju se odredbe Poslovnika sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave. Naime, s obzirom da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave umjesto zamjenika ministra, uvodi dužnost državnih tajnika, s mogućnošću imenovanja jednog ili više državnih tajnika u okviru ministarstva, neophodno je i odredbe Poslovnika uskladiti s navedenim izmjenama.

Donesena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Izmijenjena je Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić pojasnio da je da se u odnosu na važeću Uredbu, ovim Prijedlogom Uredbe predlaže se izmijeniti članak 12. na način da se štićenim osobama II. kategorije više ne smatraju prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. S tim u vezi, predlaže se izmijeniti i članak 13. stavak 2. Uredbe na način da se štićenim osobama III. kategorije više ne smatraju članovi uže obitelji (supružnici, roditelji, djeca) prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane. Sporazumom o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane, će se ojačati suradnja između EU-a i Kanade u nizu bilateralnih, regionalnih i multilateralnih pitanja. Njime će se strankama omogućiti da surađuju kako bi zajedničke vrijednosti u pogledu ključnih pitanja, poput međunarodnog mira i sigurnosti, demokracije i vladavine prava, pravosuđa, slobode i sigurnosti mogle prenositi na treće zemlje. Konačno usuglašavanje teksta Sporazuma dovršeno je uoči održavanja XVI samita EUKanada u Bruxellesu u listopadu 2016. Potpisivanje Sporazuma najavljeno je za 27. listopada 2016. zbog čega je potrebno provesti proceduru donošenja Odluke Vlade RH o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma.

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je poreznu reformu. „Smatramo da će ova reforma imati pozitivan učinak i dati vjetar u leđa našem gospodarstvu, poduzetništvu i hrvatskim građanima u godinama koje dolaze“, kazao je. vlada.gov.hr