Skip to content

EK vijesti 27. listopada 2016.

European Commission 1

Pregled prometnog stanja u 2016.: EU namjerava učvrstiti unutarnje tržište

Europska komisija danas je oznanila Pregled stanja prometa u EU za 2016. koje razvidno pokazatljski uspoređuje države članice po postignutim rezultatima u 30 kategorija koje obuhvaćaju sve aspekte prometa. Pregledom stanjanastoji se pomoći državama članicama da pripreme prioritetna područja ulaganja i djelovanja.  Pritom ono dokazuje kako EU nadalje proširuje unutarnje prometno tržište promičuči prjelaz na mobilnost s niskim razinama emisija, što su dva prioriteta Junckerove Komisije.Povjerenica EU za promet Violeta Bulc izjavila je: Moj zadatak je uspostaviti visokokvalitetan, dekarboniziran, potpuno integriran i učinkovit prometni sustav. Pregled stanja prometa služi nam kao putokaz, pokazujući smjer i udaljenost koja je pred nama. Riječ je o korisnom alatu za nas, za države članice i za dionike jer nam pomaže ustvrditi što dobro činimo, i gdje su potrebna dodatna ulaganja i aktivnosti. Nastojanja Komisije su ohrabrujuća, jer premošćuju jaz ulaganjima u prometnom sektoru i počinju ostvarivati rezultate. Diljem EU postže se naprjedak u djelokrugu održive i ekološki prihvatljive mobilnosti (primjerice u udjelu energije iz obnovljivih izvora u prometu i broju novih automobila koji upotrebljavaju alternativna goriva).Ipak, te su brojke i dalje niske, činjenica je da pojedine države članice u tomu izrazito prednjače, ukazuje na to da postoji potencijal za brži prjelaz na mobilnost s niskim razinama emisija. U tu je svrhu Komisija u srpnju 2016. donijela Europsku strategiju za mobilnost s niskim razinama emisija. Više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_hr.htm; pregled po državama: MEMO i Višejezični sažeti prikazi za pojedine zemlje

EU do sad dao milijardu eura mikropoduzetnicima

Od početka EU inicijativa za mikrofinanciranje potpisani su sporazumi s više od stotinu pružatelja usluga mikrofinanciranja kojima se podržava više od 100.000 mikropoduzetnika u 23 države članice EU. Tom suradnjom između Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF)i pružatelja usluga mikrofinanciranja nastoji se mobilizirati više od milijardu eura kredita za mikrofinanciranja namijenjeni korisnicima mikrokredita u čitavom EU, i to u okviru mikrofinancijskog instrumenta ProgressEU-ova programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Predviđeni korisnici kredita zapravo su nezaposlene osobe, mlade samozaposlene osobe, manjine i žene ali i korisnici u ruralnim zajednicama u kojima mikrofinanciranje može olakšati integraciju na tržištu rada, zdravstvenu skrb, socijalni smještaj i izobrazbu. MarianneThyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Nadamo se da mikrofinanciranje, jer olakšano se pristupa takvom financiranju omogućuje ljudima iskoristivost osobnih vještina i talenata, otvara prilike koje imaju iznimno velik potencijal u smislu otvaranja radnih mjesta jer se na taj način poduzetnicima daje odskočna daska potrebna za pokretanje i širenja tvrtki. Zahvaljujući sredstvima EU povećana je dostupnost mikrokredita na tržištu pa se očekuje da će diljem EU generirati mikrozajmovi vrjedni više od milijardu eura.“ Dodatne informacije dostupne su ovdje.   Nadalje,   Europski investicijski fond (EIF) i Millenium bcp potpisali su sporazum o jamstvu namijenjen podršci mikrotvrtkama u Portugalu u okviru EU-ova programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).  Tim novim sporazumom uz jamstvo obuhvaća se portfelj kredita vrjedan 18 milijuna eura za približno 900 korisnika mikrokredita koji trenutno nemaju pristup financiranju. Program jamstava u okviru  EU-ova programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)  pokrenut je 2015., financira ga Europska komisija, a vodi EIF. Dodatne informacije dostupne suna internetu.

NAJAVE

Povjerenica Thyssen u posjetu Sloveniji

Sutra, 28. listopada povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage MarianneThyssenotputovat će u Sloveniju na razgovore oeuropskom stupu socijalnih prava. Održat ćeuvodni govorna konferenciji „Kvalitetna radna mjesta za svakoga“, koju organizira Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Povjerenica MarianneThyssenuoči posjeta je izjavila: „Stupom socijalnih prava ponovno se povezujemo s osnovnim načelima socijalnog tržišnog gospodarstva i europskog socijalnog modela. To je model rasta u kojem su gospodarski razvoj i društveni naprjedak neraskidivo povezani. To bi trebala biti smjernica za razvoj konvergiranih sustava zapošljavanja i socijalne zaštite koji su stabilniji i otporniji na gospodarske šokove. Kako bismo mogli iskoristiti sve prednosti globalnog, digitalnog i suradničkog gospodarstva, naša tržišta rada i sustavi socijalne zaštite moraju dobro funkcionirati i biti pravedniji u svim državama članicama.“

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji