EK vijesti 17. listopada 2016.

European Commission 1

Instrument za izbjeglice u Turskoj: ustaljeno djelotvoran

Upismukojeg je predsjednikJunckeruputio čelnicima istaknuo je: „Operacije koje se provode u okviru Instrumenta brzo su se ustalile pa je zadnjih tjedana ostvareno više bitnih iskoraka u njegovoj provedbi. Ukupna sredstva namijenjena Instrumentu sad iznose više od 2,2 milijarde eura, od toga je već više od 1,2 milijarde dodijeljeno za konkretne ugovore. Od toga 467 milijuna eura već je proslijeđeno partnerima za provedbu. Sredstva će se isplaćivati sukcesivno kako bude naprjedovala provedba projekata. Ono što je najbitnije da sredstva iz Instrumenta konkretno i vidljivo pridonose kvaliteti života više od tri milijuna izbjeglica smještenih u Turskoj.“Dodatne informacije o funkcioniranju Instrumenta i statusu pomoći koju pružamo dostupne su u informativnom članku. Pojedinosti o projektima u okviru Instrumenta dostupne suovdje

Deseti Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima: Komisija traži odlučniju u rješavanju novih izazova

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo DimitrisAvramopoulosizjavio je: „Danas, jedno desetljeće od uspostave Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima, pozivamo na ponovno usmjeravanje pozornosti na taj strašan zločin. Trgovanje ljudskim bićima mora se okončati. Današnji novi trendovi zahtijevaju pojačane napore svih nas: migranti i izbjeglice, a pogotovo ranjive osobe kao što su žene i djeca bez pratnje, proživljavaju strahote u rukama trgovaca ljudima. Dobit koja se ostvari takvom eksploatacijom ide u one iste mreže organiziranog kriminala protiv kojeg se svakodnevno borimo našim sigurnosnim politikama. Tu ćemo borbu nastaviti, a države članice u njoj ćemo podržavati pravno, operativno i financijski. To dugujemo žrtvama.“ Koordinatorica EU za suzbijanje trgovanja ljudima Myria Vassiliadou dodala je: „Daljnja ćemo djelovanja prilagoditi rezultatima studije kojom ćemo predstaviti analizirane projekte o suzbijanju trgovanja ljudima koje financira Komisija i njihov svrhovit doprinos strategiji EU za borbu protiv trgovanja ljudima. Naši prioriteti trebaju biti usmjerenost na identifikaciju i ranu i djelotvornu podršku žrtvama trgovine ljudima, borbu protiv trgovaca ljudima, rješavanje problema u lanacu trgovine ljudima, ali i u širenje spoznaja, poznavanja i razumijevanja trgovine ljudima prikupljanjem podataka na nacionalnoj razini i razini EU. Dok radimo na kontinuiranom poboljšanju inicijativa EU za financiranje kojima se državama članicama pomaže u borbi protiv trgovanja ljudima, od država članica očekujemo djelotvornu provedbu naših pravnih i političkih obveza glede rješavanja problema trgovanja ljudskim bićima u EU i diljem svijeta.“Priopćenje za medije dostupno jeovdje.

Izvrsnost izvješćivanja o raznolikosti – nova europska nagrada za novinare

Europska komisija danas je u Dublinu objavila dobitnike Europske novinarske nagrade za izvješćivanje o raznolikosti. Riječ je o prvom predstavljanju nagrade na razini EU koja promiče jedno od prioritetnih daljnjih djelovanja najavljenih uzaključcimaprvog Kolokvija o temeljnim pravimaodržanog prošle godine u Bruxellesu. Prvi potpredsjednik Europske komisije FransTimmermansizjavio je: „Živimo u doba kad se svi moramo dodatno potruditi razumjeti jedni druge ali i pogledati svijet iz perspektive svojih bližnjih (ili daljnjih) kako bismo se suprotstavili strahu ili čak mržnji među narodima. Novinari nam to omogućuju putem riječi i priča o ljudima kao što smo mi.“Svi nagrađeni članci bit će predstavljeniovdje.

EUROSTAT: rujan 2016., godišnja stopa inflacije povećala se na 0,4 posto u europodručju i u EU

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: 17. listopada – Međunarodni dan za iskorjenjivanje siromaštva: broj osoba u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU vratio se na razinu prije krize; različiti trendovi u državama članicama

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanjau Europskoj komisiji