Skip to content

Znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma

„Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – u razdoblju komunizma“ naziv je drugog znanstvenog skupa koji će se održat u subotu 22. listopada 2016. u Križevcima, a organiziraju ga Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Glas Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Na znanstvenom skupu sudjelovat će 21 znanstvenik iz cijele Hrvatske

Otvorenje skupa bit će u 09.00 sati u Maloj dvorani Hrvatskoga doma. Prva sesija započinje u 09.30, a druga u 16.00 sati

Uvodno predavanje Katolička književnost 1945. – 1990. Održat će Vladimir Lončarević, o pojedinim problemima hrvatske duhovne poezije osamdesetih godina 20. stoljeća govorit će Mario Grčević. Religiozno kazalište u Hrvatskoj od 1945. ili kako su rubovi očuvali svjetlo predstavit će Sanja Nikčević, a o temi Slagatelji knjige Njegove govoriti Zrinka Jelaska i Nada Babić. Emina Dabo predstavit će biblijske motive pučkih pjesama otoka Paga iz sredine i kraja 20. stoljeća, dok će Zdravko Gavran izlagati o likovima, selu, vjeri i umjetnosti u pripovjednoj prozi Stjepana Džalte objavljenoj u razdoblju 1970. – 1990.

Nakon stanke Jasna Šego će predstaviti socijalne, religiozne i domoljubne motive u pjesništvu Vinka Nikolića, Andrea Slišković analizirat će Ivana Raosa kao bunkeriranog pučko-religioznog književnika. O znanom i neznanom književnom stvaralaštvu Ivana Goluba prije 1990-ih govorit će Mario Kolar, književni rad hrvatskog pisca Josipa Cvrtile u vrijeme komunizma predstavit će Krešimir Čokolić. Izlaganje pod naslovom Riječi iz pera pune Ljubavi izreći će Petar Bilobrk, Stjepan Tomić će govoriti o katolicizmu Zvonimira Remete, a Matijas Baković o ideologiji u hrvatskim pravopisima 40-ih godina XX. Stoljeća

U poslijepodnevnom dijelu programa Marinko Šišak govorit će o vjerskim književnicima i prijeporima oko prvog sveska HBL-a. O temi pod nazivom Prijevod kao književno djelo – graditelji Biblije Zagrebačke izlagat će Nada Babić i Zrinka Jelaska. Kršćanska književnost i časopis „Knjiga i čitaoci“ (1967. – 1979.) tema je koju će predstaviti Željko Vegh. Suzana Peran i Anđelka Raguž govorit će o ulozi župnih listova u očuvanju i razvoju hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća na primjeru župnog lista Duh zajedništva. Temu Crkva u Hrvatskom proljeću: analiza „pisama čitatelja“ objavljenih u kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana godine 1970. i 1971. obradit će Veronika Mila Popić, dok će Kristina Marijanović predstaviti temu Marija među nama – provincijski glasnik kao pokušaj književnih izričaja Školskih sestara franjevki u Bosni.

Radovi sa znanstvenoga skupa bit će recenzirani potom i tiskani u časopisu „Kroatologija“ Hrvatskih studija tijekom 2017. godine. Namjera znanstvenoga skupa „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – u razdoblju komunizma“ je znanstveno analizirati i vrjednovati zanemarenu hrvatsku književnost kršćanskoga nadahnuća ali i dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito.

2