Skip to content

Srijeda u Muzeju – Živko Toplak: Trag umjetnika

srijeda toplak1

Trag Umjetnika
projekt Živka Toplaka

1. UVOD

Ulaskom u sedamdesetu godinu života i pedesetu godinu osebujnog umjetničkog stvaralaštva teško se oduprijeti težnji za pogledom unatrag, osvrnuti se na put i događaje koji su oblikovali Živka Toplaka kao umjetnika. U toj gotovo nostalgičnoj radnji leži potreba za analizom utjecaja, prekretnica i tragova koji su ostavljeni u nekom drugom vremenu, kontekstu i prostoru, a konstanta su ukupnosti kulture kako Varaždina tako i šire likovne scene Republike Hrvatske. Ovim projektom Živko Toplak predstavlja vlastiti umjetnički i profesionalni put koji je oblikovan raznim eksperimentima, umjetničkim istraživanjem, utjecajem okoline u kojoj stvara i pronalskom vlastitog stvaralačkog izraza. Odstupanjem od kronološkog pristupa s naglaskom na međuodnose, utjecaje i eksperimente stvara se nova slika o umjetniku koji svojim stvaralaštvom nadilazi okvire medija u kojem stvara i djeluje. Kroz različite izložbene forme i medije, ideja je prikazati cjelokupni razvojni put umjetnika integriranog u okolinu u kojoj živi i djeluje.

2. ŽIVKO TOPLAK – BIOGRAFIJA

Živko Toplak rođen je u Varaždinu 1946. godine. U likovni svijet upućuje ga akademski slikar Gašpar Bolković ‒ Pik s otoka Raba,koji kao izuzetni likovni pedagog na I. osnovnoj školi 60 ‒tih godina djeluje motivirajuće na svoje učenike,priređujući izložbe svojih đaka u Varaždinu u školi,javnim ustanovama u Gradu pa i u Dortmundu uz svoju samostalnu izložbu. Gašpar Bolković-Pik podsjetimo se njegovih humanitarnih doprinosa u Domovinskom ratu ,dobitnik je titule Počasnog građanina Varaždina, te mu je priređena velika retrospektiva i štampana monografija. U tijeku likovnog puta Živka Toplaka, Pik prati i u osobnom kontaktu sugerira i motivira autora pa mu zbog toga pripada velika zahvalnost.

Živko Toplak je član najstarijeg likovnog društva u Hrvatskoj koje okuplja neprofesionalne stvaroce “Likovne udruge Varaždin (LUV) od 1975. godine,a u članstvo “Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) primljen je 1984. godine. Živko Toplak aktivni je član kulturnog i umjetničkog života grada Varaždina i šire kao inicijator i organizator brojnih izložbi, likovnih kolonija, radionica, kulturnih događanja te publikacija i monografija.

Za svoje umjetničko stvaralaštvo dobio je brojna priznanja i nagrade, od priznanja Kulturnoprosvjetnog sabora Hrvatske za likovna dostignuća, plakete Jubilarnih V. Varaždinskin baroknih večeri, Grba grada Zagreba i Bolonje do Plakete Grada Varaždina 2011. godine, te godišnje nagrade Likovnog udruženja Varaždin 2013. godine.Među mnogobrojnim priznanjima i zahvalama za humanitarni rad izdvojit ćemo “Ponosnicu” koju dodjeljuju djeca žrtve rata dječjeg sela Lekenik. Inicijator je izdavanja monografije “100 slikara i kipara” autora Juraja Baldanija, monografije likovne kolonije “Rudolf Steiner” Daruvar, monografije “25 godina likovne kolonije Paunovac-Zagreb”, uvršten je u monografsko izdanje autora Josipa Depola “Figuracije u hrvatskom slikarstvu 1970- 1995 g”. Izlagao je na 9. Salonu mladih u Zagrebu, 1. i 2. Salonu mladih u Varaždinu, 4. i 5. BAJ u Karlovcu, Zadru i Ljubljani, 2., 3., 4.,i 5. Trijenalu akvarela Hrvatske, te na Recentnom postavu ćlanova Saveza HDLU-a u Zagrebu, Izložbi malog formata u Splitu, Festivalu akvarela Hrvatske, izložbi 75. obljetnice Plive, Zagorskom salonu, izložbi “Centar svijeta” u sklopu projekta Sjever- Sjeverozapad te Međunarodnom bienalu akvarela “Castra 2015”.g.

See also  Zagreb – HKLD: Božićna izložba 2010.

Do sada je realizirao tridesetak samostalnih izložbi u relevantnim galerijama, te još stotinjak u Komornim izložbenim salonima, školama, institucijama i drugdje. Nastupio je i na preko 400 kolektivnih nastupa na smotrama, godišnim izložbama udruga kojih je član, pozivnim i žiriranim izložbama. Sudjelovao je i na 70 likovnih kolonija na poziv te na preko 100 likovnih radionica humanitarnog karaktera. S udrugom “Pinta” izlagao je u Beču, Budimpešti, Pečuhu, Baji, Munchenu, Koblenzu, Leinsteinu i Berlinu s ciljem očuvanja kulturne baštine i restauracije devastiranih kulturnih spomenika.

O autoru je snimljeno nekoliko TV Izložbi i audiovizualnih zapisa uključujući i reportažu Tonka Jovića o Varaždinu iz 1974. godine koja prikazuje prisutnost Živka Toplaka u kulturnom i likovnom životu grada.

srijeda toplak2

3. PROJEKT
KONCEPT

Trag Umjetnika je projekt Živka Toplaka kojim se nastoji prikazati jedan cjelokupni razvojni put
umjetnika te presjek njegovog umjetničkog djelovanja u proteklih 50 godina profesionalnog
likovnog stvaralaštva. Projekt stavlja poseban naglasak na odnos između umjetnika i okruženja u
kojem djeluje. Na primjeru Živka Toplaka i Varaždina prikazuje se neraskidiva veza i složen
međuodnos utjecaja koje okolina ostvaruje u radu umjetnika te prisutnost i utjecaj samog umjetnika
na okolinu. Upravo iz toga proizlazi i ime projekta u kojem se trag kao pojam shvaća u dualnom
kontekstu umjetnika koji ostavlja trag u okruženju u kojem djeluje te trag okoline u likovnom
stvaralaštvu umjetnika. Koristeči termin umjetnik izlazi se iz okvira medija u kojem stvara i
predstavlja se pojedinac koji je aktivan sudionik kulturnog i likovnog života jedne sredine, koji
djeluje i ostvalja trag u svakodnevnom životu sredine u kojoj stvara. Kroz prikaz likovnog svijeta
umjetnika u kontekstu sredine pronalaze se dodirne točke i preklopi u kojima likovni svijet utječe na
realnost i obrnuto gdje realnost formira likovni svijet.

4. AKTIVNOSTI

Projekt “Trag Umjetnika” osmišljen je kao niz aktivnosti u kojima se kroz razne izložbene formate
/aktivnosti/ i medije prikazuje umjetnički rad i opus Živka Toplaka. Kao dvije glavne aktivnosti ističu
se završna izložba u Gradskom Muzeju Varaždin 2016. koja predstavlja cjelokupnu sliku i rezultat
dokumentarističkog istraživanja projekta, te monografija kao tiskani trajni zapis projekta. Završnoj
izložbi i predstavljanju monografije prethode manje izlagačke aktivnosti koje služe kao priprema
glavnoj izložbi i koje stavljaju naglasak na određene opuse i serije umjetničkog djelovanja te
predstavljaju neizostavan dio sveukupne slike umjetnika. Ovaj pristup odabran je zbog vrlo
raznolikog i opsežnog opusa i umjetničkog djelovanja Živka Toplaka koji se manifestira u različitim
umjetničkim aktivnostima, od organizacije izložbi, preko performansa, videa, fotografije, minijatura,
kolaža, instalacija do tradicionalnijih slikarskih i kiparskih formi.

See also  Živko Toplak: 78%

3.1 Popratne aktivnosti

Kako bi se što cjelovitije prikazao raznolik i opsežan umjetnički opus Živka Toplaka potrebni su
različiti mediji i pristupi uvida u likovi svijet. Od manjih izlagačkih aktivnosti koje stavljaju naglasak
na određene opuse, medije, prekretnice i pravce umjetničkog djelovanja, preko interaktivnih
elemenata performasa, radionica i razgovora do dokumentarističkog pristupa u mediju videa. Svaki
od tih elemanta preuzima određeni dio naracije i prikazuje određeni dio umjetničkog stvaralaštva,
čime se stvara uvid u slojevitost i predstavlja složenost jednog umjetničkog djelovanja. Ovim
pristupom stvara se slika umjetnika koji nadilazi vlastite okvire medija u kojem stvara kroz prikaz
istraživačkog i eksperimentalnog procesa kreativnog stvaranja u kojem umjetnik objedinjuje dane
identifikacijske oznake poput slikara, kipara …..

3.2 Monografija

Opsežna publikacija koja obuhvaća cjelokupni projekt u tiskanom izdanju, sastoji se od kustoskog
koncepta koji obuhvaća dokumentaristički i istraživački pristup o djelovanju umjetnika. Monografija
pruža uvid u 50 godina osebujnog likovnog stvaralaštva, te ima ulogu objedinjavanja svih
elemenata u jedinstvenu narativnu cjelinu. U formi prevladava vizualni dio sadržaja uz tekstualni
dio koji objašnjava i povezuje elemente likovnog stvaralaštva te prikazuje potpunu sliku jednog
umjetnika. Ona je trajni zapis rada i djela umjetnika Živka Toplaka.

3.3. Izložba

Izložba u Galeriji Gradskog Muzeja Varaždin predstavlja glavnu narativnu cjelinu koja svojim
kustoskim konceptom zalazi u likovni svijet Živka Toplaka kao umjetnika, predstavljajući razne
medije, eksperimente i teme koje su se manifestirale unutar proteklih 50 godina umjetničkog
djelovanja.