Pismo Ivana Obsiegera prenosimo u cijelosti

Slika
Potpisivanje ugovora, Atelijer Lučko, 5.11.1999.

REPUBLIKA HRVATSKA, GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
g. Damir Lasić, dipl. iur.
g. Ines Bravić, dipl. iur.
g. Boro Kisjelica, dipl. iur.

Zagreb, 12. rujna 2016.

Poštovani!

Godine 1999. u proljeće, Grad Zagreb je dodijelio šest atelijerskih prostora šestorici slikara Atelijera Brezovica (1968.-1999.) iz kojeg su bili izbačeni, u Lučkom, Unčanska 2. Grad je uložio znatna sredstva u adaptaciju da bi prostori bili prikladni za slikarske atelijere. U sklopu tih radova ja sam osobno financirao nabavu i ugradnju parketa u glavnoj prostoriji i predsoblju površine 50,26 m2 u iznosu 13.579,00 kuna, (jasenov parket 3. klase, lakiran, 270 kn po metru kvadratnom), te nabavio i ugradio montažni vanjski zid, 3,85 m2 u sanitarnom čvoru (vodootporna šperploča i mineralna vuna) u iznosu od 2.000,00. Sve je to bilo u dogovoru s predstavnikom vašeg Ureda, (vjerodostojni svjedok), a prije sklapanja UGOVORA o privremenom korištenju prostora (KLASA:372-01/99-01/1407, URBROJ:251-17-04-1/99-3). Ugovor je potpisan u prostoru atelijera, 5. studenog 1999. Prema tome u to vrijeme još nije važila IX stavka Ugovora po kojoj Korisnik ne može vršiti prepravke prostora bez odobrenja vlasnika.

Nakon 2008. godine pojavio se problem pričuve, za koju sam smatrao da nisam obavezan plaćati. Gradski ured je podnio tužbu Općinskom sudu u Zlataru. Sud je donio pravomoćnu PRESUDU I RJEŠENJE (Posl.br.2 Povrv-460/12-19), 15. studenog 2013. godine, po kojoj je vlasnik, odnosno Grad Zagreb obavezan plaćati pričuvu. Presudu ste ignorirali i dalje ste me tražili da nadoknadim pričuvu. Da bi se našlo rješenje u dobroj vjeri pristao sam na dogovor (vjerodostojni svjedok) da će se produžiti Ugovor, (g. Boro Kisjelica). Dana 23. listopada 2014. plačeno je 41.242,47 kune. To Vas nije zadovoljilo i usprkos dogovora i obećanja, 11. prosinca 2015. izbacili ste me iz atelijera i nasilno prekinuli pedesetgodišnju umjetničku i kulturnu karijeru, uništili javnu kulturnu ustanovu, Dani otvorenog atelijera (2000.-2015. 68 izložbi, priredbi) i time prouzrokovali, ne samo meni osobno, nepopravljivu štetu. Zbog svega toga tražim da vratite u cijelosti navedene novčane iznose i da se o svemu javno očitujute, prvenstveno o razlozima eliminiranja kulturne djelatnosti nacionalnog, ali i međunarodnog značaja. (Izložbe umjetnika iz Austrije, Bugarske, Njemačke, Italije, Srbije!)

P.S. U proljeće 2015. moja odvjetnica je dogovarala sastanak u vašem Uredu nebi li se našlo rješenje za spas atelijera. Do sastanka nije došlo jer sam završio u bolnici s dijagnozom karcinoma, koji je vjerojatno posljedica višegodišnjeg stresa. Detaljnije informacije o meni i o djalovanju Atelijera Lučko možete naći na intrnetu, portalu Akademija Art i Facebook-u.

Ivan Obsieger

Slika2
Deložacija