In memoriam: Nikša Njirić

unnam444

unnam444NIKŠA NJIRIĆ

In memoriam
(Dubrovnik, 13. travnja 1927. – Zagreb, 31. srpnja 2016.)

Zagreb, 12. listopada 2016.
Dvorana Hrvatskoga društva skladatelja, Berislavićeva 9
18 sati

Uvodne riječi

Antun Tomislav Šaban
Pero Gotovac

Program

Elegija, za violu i gitaru (2005.)
(stavak iz Kvinteta za gitaru i gudački kvartet Susreti na žicama)

Dragan Rucner, viola
Darko Petrinjak, gitara

Treći gudački kvartet (1974.)
3. stavak Presto (Pizzicato-tremolo-glissando)

Gudački kvartet Rucner
Ivana Penić Defar, violina
Ana Paula Knapić Franković, violina
Dragan Rucner, viola
Snježana Rucner, violončelo

Hommage à Sorkočević, za tri gitare (1978.)

Adagio
Allegro
Presto

Zagrebački gitarski trio
Darko Petrinjak
István Römer
Goran Listeš