European Commission 1

Europski program sigurnosti: prvo izvješće o napretku na putu k djelotvornoj i održivoj sigurnosnoj uniji

Europska komisija danas predstavlja prvo među nizom mjesečnih izvješća o postignutom napretku prema učinkovitoj i održivojsigurnosnoj uniji. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Rascjepkanost našeg sigurnosnog okvira sve nas čini ranjivima. Moramo razviti povezanost u našim državama članicama i između njih, ali i između država članica i agencija EU pa i između različitih sigurnosnih sustava i sustava za upravljanje granicama. Unutarnja sigurnost jedne države članice znači unutarnju sigurnost svih država članica. U sigurnosnom okruženju koje se brzo mijenja ostvarivanje istinske i učinkovite sigurnosne unije znači postizanje rezultata u svim elementima.“Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: „Teroristi ne ciljaju pojedine države članice. Oni ciljaju naš način života, našu otvorenost, našu budućnost. Naš odgovor mora biti sveobuhvatan i održiv, mora biti izgrađen na temelju povjerenja i djelotvorne suradnje institucija i država članica.“ Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za medije i informativnom članku.

Povjerenici Avramopoulos, Jourová i King na zasjedanju Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova

Povjerenici Dimitris Avramopoulos, Věra Jourová i Julian King nazočit će zasjedanju Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova 13. i 14. listopada 2016. U četvrtak će povjerenik Avramopoulos izvijestiti ministre unutarnjih poslova o provedbi i daljnjem širenju Europske granične i obalne straže, koja je uspješno počela s radom 6. listopada. Povjerenik Julian King prisustvovat će raspravi o IT mjerama povezanima s upravljanjem granicama. Vijeće će raspravljati i o stanju reforme zajedničkog europskog sustava azila, s naglaskom na Eurodac i uspostavu Agencije Europske unije za azil, a tijekom ručka će se s povjerenikom Avramopoulosomrazgovarati o situaciji s migracijama i suradnji s trećim državama. Očekuje se da će Vijeće u četvrtak prihvatiti i prijedlog Komisije oUredbi o europskoj putnoj ispravi za vraćanje.

Program za gradove: europskim gradovima na raspolaganju novi izvori informacija

Kako bi se još bolje povezala s gradovima, Komisija je danas pokrenula portal „sve na jednom mjestu“ koji nudi ažurirane informacije o politikama EU, npr. o prilagodbama klimatskim promjenama, mobilnosti i kružnom gospodarstvu, koje izravno utječu na gradove i urbana područja. Cijelo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Komisija objavila dobitnike nagrada RegioStars 2016.

Dobitnici su proglašeni jučer na svečanosti tijekom Europskog tjedna regija i gradova. Opisi projekta objavljeni su na web-mjestuInfoRegio.

Agencije za kreditni rejting: Komisija donijela nova pravila o agencijama za kreditni rejting

Okvirom EU za agencije za kreditni rejting koji je zadnji put dopunjen 2013., poboljšava se transparentnost i objektivnost kreditnih rejtinga ali i smanjuje prekomjerna ovisnost o vanjskim kreditnim rejtinzima (Uredba o agencijama za kreditni rejting, MEMO/13/571). Dodatne informacije dostupne su ovdje.

EUROSTAT: kolovoz 2016. u odnosu na srpanj 2016. – industrijska proizvodnja u europodručju porasla za 1,6 posto, u području EU28 za 1,4 posto

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: usporedba drugog tromjesečja 2016. i drugog tromjesečja 2015. – cijene nekretnina u europodručju veće za 2,9 posto, u području EU28 za 4,0 posto

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Leave a Reply