Umro Nenad Bićanić, dopisni član HAZU

bicanic

Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Nenad Bićanić umro je 10. listopada 2016. na Velom Lošinju, kao jedan od vodećih znanstvenika u svijetu za područje računalne mehanike u građevinarstvu

bicanicAkademik Nenad Bićanić svojim sveučilšnim djelovanjem i znanstvenim radovima uvelike je doprinosio razvoju građevinarstva i računalne mehanike u svijetu, pri tomu odgojno je utjecao na izobrazbu mnogih mladih znanstvenika, među kojima je i nekoliko iz Hrvatske. Područja njegova djelovanja bila su, metoda konačnih elemenata, metoda diskretnih elemenata, metoda diskontinuiranih deformacija, statika i dinamika konstrukcija, konstitutivni modeli krhkih materijala, modeliranje ponašanja betona pri naglim opterećenjima i velikim temperaturama.

Objavio je više od 150 stručnih i znanstvenih članaka u poznatijim strukovnim međunarodnim časopisima i zbornicima sa skupova koji su 296 puta citirani u Web of Science. Desteljećima je zapaženo organizirao serije međunarodnih skupova i konferencija o modeliranju i ponašanju betona i betonskih konstrukcija u građenju, uz to jedan je od predvodnika znanja o konstrukcijama ali i jedan od osnivača i bivši predsjednik Udruge za računalnu mehaniku u inženjerstvu (Association for Computational Mechanics in Engineering). Bio je i član Instituta za građevinarstvo u Londonu i Međunarodne asocijacije za računalnu mehaniku. Također je bio urednik međunarodnog časopisa International Journal of Computers & Concrete za Europu.

I nakon odlaska u Veliku Britaniju prof. dr. sc. Nenad Bićanić intenzivno je surađivao s hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima sudjelujući u poslijediplomskoj nastavi, u realizaciji dva TEMPUS-ova projekta i radom u Hrvatskom društvu za mehaniku koje ga je izabralo za svog počasnog člana.

Nenad Bićanić rođen je 6. rujna 1945. u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Velškom sveučilištu 1978. (University of Wales, Swansea). Ugledni je bio djelatnik i sveučilišni nastavnik na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je 1985. izabran za redovitog profesora, a potom je od 1985. do 1994. bio i predavač na Velškom sveučilištu. Izabran je za profesora građevinarstva 1994. na Sveučilištu u Glasgowu (Glasgow University), uz to ujedno je bio sveučilišni nastavnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Od 1997. do 2001. bio je predstojnik Građevinskog odjela Sveučilišta u Glasgowu. Bio je direktor Zajedničkog istraživačkog instituta za mehaniku materijala, struktura i bioinženjering (Joint Research Institute of Mechanics of Materials and Structures and Bioengineering). Zbog iznimnih znanstvenih zasluga izabran je 2010. za dopisnog člana HAZU.