Predstavljena knjiga Organska kemija od retrosinteze do asimetrične sinteze

Knjiga akademika Vitomira Šunjića i prof. dr. sc. Vesne Petrović Peroković Organic Chemistry from Retrosynthesis to Asymmetric Synthesis/Organska kemija od retrosinteze do asimetrične sinteze predstavljena je u četvrtak 6. listopada 2016. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, a objavio ju je nakladnik Springer u Baselu

IMG 0023Akademik Šunjić knjigu je dojmljivo predstavljao kao njezin suautor, pri čemu je nastojao što bolje objasniti zašto je sintetska organska kemija ugrađena u gotovo sve znanstvene i istraživačke projekte, bilo akademske ili industrijske, u kojima se istražuju i propituju novi materijali kao i njihova svojstva. „Usprkos izreci prema kojoj je organska kemija od svih prirodnih znanosti najbliža umjetnosti, jer kreira predmete svog istraživanja, kreativna komponenta u proučavanju te znanstvene grane tradicijski je zanemarena. Edukacija sintetskog organskog kemičara stoga se u zadnje doba sve više odmiče od tradicijskog motoričkog ili repetitivnog učenja prema asocijativnom ili perceptivnom“, kazao je akademik Šunjić. Ova knjiga zapravo je prvi pokušaj da se poveže retrosintetsko razmatranje ili pristup diskonekcijom s praktičnom sintezom ciljnih molekula polazeći od jednostavnih, akiralnih gradbenih blokova do složenih kiralskih molekula u optički čistom obliku.

Na predstavljanju knjige kao uvodničar govorio je predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić podsjetivši nazočne posjetitelje na poznata i slavna imena znamenitih kemičara koji su bili članovi Hrvatske akademije, kao što je Gustav Janeček, koji je zapravo bio utemeljitelj „moderne“ hrvatske kemije i farmacije, pri čemu je od 1921. do 1924. bio i predsjednik Akademije, nobelovaca Lavoslava Ružičke i Vladimira Preloga, Tomislava Pintera, Mihovila Proštenika, Krešimira Balenovića, Dioniza Emerika Sunka, Velimira Pravdića, Borisa Kamenara, Smiljka Ašpergera i Nikole Kallaya. Uz to akademik Kusić spomenuo je dinamično djelovanje članova HAZU baš kao i veliku nakladničku aktivnost, zahvaljujući kojoj je samo u 2015. objavila 266 edicija.

IMG 0019