Blagoslovljena Staza života – križni put u Pušći

39758

U župi svetoga Jurja u Pušći u nedjelju 9. listopada otvorena je i blagoslovljena Staza života – križnoga puta. Postavljena je na Cirkvenome brijegu koji dominira Pušćom a prostire se na padini od župne crkve Svetoga Jurja do crkve Majke Božje Čiselske

Misu a potom i blagoslov križnoga puta predvodio je pročelnik Ureda Zagrebačke nadbiskupije za kulturna dobra mons. Nedjeljko Pintarić u zajedništvu s domaćim župnikom Franjom Tkalčecom i drugim svećenicima. Mons. Pintarić istaknuo je dugogodišnju suradnju župe svetoga Jurja i Općine Pušća koja je okrunjena ovim projektom. Župa je, uz dopuštenje Zagrebačke nadbiskupije, dala općini zemljište na dvadesetgodišnje korištenje a općina je financirala ovu Stazu života – Križni put. 

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao je kako male općine imaju veliku ulogu u stvaranju kvalitetnijeg života te da je Pušća jedan takav primjer. Poručio je svima koji misle da male općine treba ukidati da dođu i vide što se na tim prostorima događa. Načelnica Općine Anđela Cirkveni istaknula je da je konačno ostvarena želja vjernika Pušće stara 18 godina te da je ulaganje u taj projekt ujedno i ulaganje u vjerski turizam toga kraja. Za vjernike u Pušći to je novi poticaj za lakše koračanje vlastitim životnim stazama, kazao je župnik župe svetoga Jurja u Pušći Franjo Tkalčec.

Izgradnja Staze života – Križnoga puta investicija je općine Pušća vrijedna 1,7 milijuna kuna uz manje sudjelovanje Grada Zagreba, Grada Zaprešića i Zagrebačke županije. Projekt potpisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu i glavni projektant prof. dr. Damir Krajnik, dipl.ing.arh. 

Inicijativom općine Pušća te u suradnji sa župom svetoga Jurja u Pušći i Zagrebačkom nadbiskupijom pristupilo se izgradnji križnoga puta te oblikovanju i uređenju javnoga perivoja. Četrnaest postaja križnoga puta osmislio je i izradio samouki kipar Franjo Haramina iz Svetoga Križa (Marija Gorica). Autor je do sada imao pet samostalnih izložbi, sudjelovao je na nekoliko skupnih te izradio prvi spomenik nerođenoj djeci koji je postavljen u Karlovcu. 

Postaje križnoga puta postavljene u Pušći reljefni su prikaz Kristova lika, gotovo u naravnoj veličini. Izrađene su u acrystalu (umjetnom kamenu). Kipar Haramina rekao je kako je u svoje djelo želio utkati ideju poniznosti i čovjekov put prema vječnosti. IKA