EK vijesti 3. listopada 2016.

European Commission 1

European Commission 1

Plan ulaganja za Europu: 160 milijuna eura mađarskim poljoprivrednim MSP-ovima

Europski investicijski fond (EIF) i Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) potpisali su sporazum COSME  kojim će 2000 mađarskih malih i srednjih tvrtki (MSP-ovima) najviše iz poljoprivrednog sektora imati bolji pristup financijskim sredstvima. To je učinjeno uz potporu Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), središnjeg elementa Plana ulaganja za Europu koji bi MSP-ovima trebao olakšati pristup 50 milijardi mađarskih forinta (oko 160 milijuna eura) u različitim oblicima financiranja kao što su investicijski krediti, obrtni kapital, krediti za podmirenje prjekoračenja na računu i bankovna jamstva. Europski povjerenik za izobrazbu, kulturu, mlade i šport Tibor Navracsicsizjavio je: „Oduševljen sam što će zahvaljujući Planu ulaganja kojeg je pokrenula ova Komisija male tvrtke u Mađarskoj moći dobivati zajmove do kojih inače ne bi imale pristup. Plan ulaganja pokazao se uspješnim pa smo zato predložili njegovo produljenje i povećanje financijskih sredstava. Pozivam mađarske trvtke nek maksimalno iskoriste ovu zajmovnu mogućnost kako bi potaknuli gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta.”

21 milijun eura slovenskim mikrotvrtkama

Europski investicijski fond (EIF) i Slovenski poduzetnički fond (SEF ) potpisali su prvi jamstveni sporazum o mikrofinanciranju kojim će se nastojati poduprati mikrotvrtke u Sloveniji u okviru Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Na temelju sporazuma o mikrofinanciranju SEF tijekom dvije i pol godišnjeg razdoblja stavit će se mikrotvrtkama na raspolaganje zajmovi ukupno vrjedni 21 milijun eura, od kojih mnoge imaju poteškoća pristupa financijskim sredstvima. Time će se pružiti potpora mladim poduzetnicima baš kao i poduzetnicama u posebnim ruralnim područjima. Izim toga, naglasak se stavlja na razvoj određenih sektora kao što su kreativne industrije ili tvrtke koje se što je moguće više koriste slovenskim prirodnim resursima. Sredstva će se usmjeriti na zapostavljena područja u kojima je nezaposlenost visoka. Mikrotvrtke lakše će dolaziti do povoljnih izvora financiranja uz niže kamatne stope, i prihvatljivo razdoblje odgode za otplatu zajma, ali i uz jednostavniji postupak odobravanja kredita. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage MarianneThyssenizjavila je:„Zahvaljujući sredstvima EU-a 1000 mikrotvrtki u Sloveniji, među ostalim i u ruralnim područjima, moći će iskoristiti povoljne zajmove vrjedne 21 milijun eura. Nezaposleni i oni kojima prijeti siromaštvo s ovom će potporom moći pokrenuti privatni posao. Našim programom EaSI potvrđujemo našu namjeru pomaganja lokalnim gospodarstvima, potičemo otvaranje radnih mjesta i pomažemo najugroženijima na tržištu rada.”