Skip to content

Bilosniću prva nagrada za hrvatski književni putopis

tmb 3

U Društvenom domu u Loboru, u subotu 1. listopada 2016. godine održani su jubilarni 10. Dani Franje Horvata Kiša

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, Krapinsko-zagorske županije i Općine Lobor, a u organizaciji Kajkavskoga spravišča, Društva za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti Zagreb i Udruge za kulturno stvaralaštvo F. Horvat Kiš – Lobor, u Loboru su u Društvenom domu u subotu 1. listopada 2016. godine održani jubilarni 10. Dani Franje Horvata Kiša.

Kao i svake godine, i ovoga su puta dodijeljene nagrade na najbolji hrvatski književni putopis, o čemu je odlučivalo Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Joža Skok, predsjednik, književnici dr. sc. Ivo Kalinski i dr. sc. Božica Pažur, te pjesnik Darko Raškaj, dipl.iur., koje je u uži krug izabralo čak šesnaest autora putopisa.

tmb

Prva nagrada za hrvatski književni putopis pripala je putopiscu, književniku i slikaru Tomislavu Marijanu Bilosniću za putopis „Loborgrad, jabuka i Veronika“, kojemu je uz novčano priznanje i plaketu, uručeno i veliko loborsko srce s likom F. H. Kiša, rad Mateje Lesičar. Drugu nagradu osvojila je Zvjezdana Jembrih za putopis „Oko Ogorja“, a treću Emilija Kovač za putopis „U potrazi za svetim zemljama“. Posebne nagrade dodijeljene su autorima Radovanu Brlečiću, Božici Jelušić i Ivanu Kutnjaku.

Ocjenjivačko povjerenstvo ovako ocjenjuje Bilosnićev putopis: „Putopisni književni „krešendo“ u tri teksta kojima je Tomislav Marijan Bilosnić sudjelovao u jubilarnom, 10. natječaju, prof. dr. sc. Skok spontano je i s razlogom nazvao „Loborski triptih“ – visoko vrednujući njegovu motivsku /kulturnopovijesnu i književnu poveznicu sa zavičajnim, hrvatskim i univerzalnim semantičkim kôtama. Izvan tematskog i duhovnog podilaženja manifestaciji i literaturi, s matoševskim polazišnim lajtmotivom oblaka nad Loborom /Zagorjem (teških „kao misli“), Tomislav Marijan Bilosnić kontrapunktira svoju paletu plavoga.“

Ulomke iz nagrađenih putopisa čitao je poznati hrvatski glumac Dubravko Sidor. Pozdravne riječi uputili su zamjenica loborskog načelnika Nataša Brlečić te pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ Ivan Lamot. Isto tako, predstavljena je skica buduće skulpture Franji Horvatu Kišu koja će biti postavljena ispred osnovne škole.

tmb 4

U drugom dijelu programa 10. Dana Franje Horvata Kiša, na Tribini Kajkavskoga spravišča, predstavljena je knjiga putopisa Tomislava Marijana Bilosnića „Put u Europu“ o kojoj je govorila dr. sc. Božica Pažur.

Dr. sc. Božica Pažur prikazujući Bilosnićevu knjigu „Put u Europu“ je kazala: „Ova, barem 110. knjiga u prebogatu i raznolikom književnom opusu Tomislava Marijana Bilosnića, nosi konstante ključnih ideja njegovih putopisnih knjiga (poput one Mediteranski putopis, 2013., prestavljene u Loboru 2014.): a to su IDEJA LJUDSKOGA KRETANJA i SVJETLOSTI. Zamijetiti nam je kako baš te ideje sažimlju vrsnoću višestruke i višedesetljetne umjetničke kompetencije svoga autora: i književnika, i slikara, umjetničkog fotografa, …publicista i novinara. Mjerodavna književnika kritika (prije svega dr. sc. Igor Šipić, i drugi) istaknula je u putopisima detaljizam „fotografskog oka“, s jedne strane, te “slikarsku gestu“ u bogatim i dinamičnim opisima, s druge strane. S tim u vezi prizvati nam je i općenitu ocjenu akad. Miroslava Šicela o optimističnoj crti putopisne literature, jer ona u doslovnom i prenesenom smislu iskazuje „pogled unaprijed“ – na stvarni i snoviti put ispred nas.

Dr. sc. Ivo Kalinski, ocjenjuje prvonagrađene Bilosnićeve tekstove s 5. i 6. natječaja za književni putopis ne samo oglednim primjercima putopisnoga žanra koji vrve i datostima povijesnih, kulturoloških referencija – kao „sočno štivo radoznala hodača“ – nego i one s humornim interpolacijama, dajući tim putopisima poseban šarm proznih „dragulja“.

Stoga Put u Europu (u izdanju Udruge 3000 godina Za dar, Zadar 2015.) nije samo nova knjiga Tomislava Marijana Bilosnića. Ona dijelom pokazuje i izravnu povezanost s našim književnokulturnim projektom, i to uvrštenjem s razlogom nagrađenih mu radova s 5. i 6. te onog s 8. natječaja za hrvatski književni putopis (valja obratiti pažnju na naslove!): U ARLESU, GRADU SVJETLOSTI; PRAVOKUTNI TROKUT CHELSEA; PRIČAJ MI PIERROT O VRTU SVJETLOSTI…

tmb 2

Upravo su raznolika „umjetnička lutanja“ koja sve, kako kaže autor, „zajednički veže kulturna suradnja“ – specifičnost knjige Put u Europu. I dalje, nastavljamo putem autorova Uvoda: „Put u Europu nije, dakle put naivnog poklisara koji pred svakim europskim velegradskim čudom ostaje zapanjen i bez glasa, to je put kojim hrvatska umjetnost kroči oduvijek, on počinje u domovini i domovini se vraća.“ I zato je knjiga strukturirana od bližega k daljemu – od poglavlja Hrvatska do – svezemlja.“

Među mnogobrojnom publikom u loborskom Društvenom domu našli su se i načelnik općine Lobor gosp. Božidar Markuš zamjenica načelnika Nataša Brlečić, Ivan Lamot, prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagoorsko-krapinske županije, akademik Josip Bratulić, književnici Mladen Kušec autor poznate radio-emisije „Zagonetno putovanje – Putujemo Hrvatskom”, te mnogi književnici putopisci među kojima su bili i Božidar Brezinščak Bagola, Denis i Anita Peričić, Tomislav Šovagović, Zdenka Maltar, te mnogi drugi.