EK vijesti 27. rujna 2016.

European Commission 1

Plan ulaganja za Europu: 300 milijuna eura portugalskim malim i srednjim tvrtkama

Europska investicijska banka (EIB) potpisala je četiri zajma vrjedna 70 milijuna eura s portugalskim bankama Millennium Banco Comercial Português, Banco BPI, Banco Santander Totta i Caixa Geral de Depósitos u okviru Plana ulaganja za Europu u kojem je EIB strateški partner Europske komisije. Pri čemu preostalih 20 milijuna eura od zajma uslijedit će kasnije. Projekt je usmjeren na ulaganja u novoosnovane tvrtke i tvrtke koje zapošljavaju mlade dugoročno nezaposlene i samozaposlene djelatnike. Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije, izjavio je: Plan ulaganja pouzdan je izvor financiranja za inovativne MSP-ove i novoosnovane tvrtke koji ulažu u istraživanje i razvoj pa čak nadilazi i naša očekivanja. Zbog toga smo nedavno povećali iznos financijskih sredstava koja su dostupna MSP-ovima u okviru Plana ulaganja. S pomoću ulaganja vrjednih 300 milijuna eura u portugalska novoosnovane i male tvrtke koja smo najavili danas zaista smo uvjereni da će Plan omogućiti naprjedak naših građana. Radujem se budućim vijestima o Planu ulaganja u Portugalu.

Oporavak izvoza svinjetine iz EU-a u srpnju 2016.

U dvanaestomjesečnom razdoblju od kolovoza 2015. do srpnja 2016. izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz EU-a nadmašio je 128 milijardi eura, što je povećana vrjednost 0,7 % u usporedbi s istim razdobljem prije godinu dana. Mjesečna vrjednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz EU-a dosegnula je 10,5 milijardi eura u srpnju 2016., što je blagi pad u usporedbi s izvrsnim rezultatima iz srpnja 2015. Najviše smanjena vrjednost izvoza (srpanj 2016. u usporedbi sa srpnjem 2015.) zabilježena je za Hong Kong, Rusiju i Alžir. S druge strane, u usporedbi s podatcima za srpanj prošle godine povećao se izvoz u pojedine azijske (Indija, Kina, Filipini, Vijetnam) i sjeveroistočne afričke države (Sudan, Etiopija, Libija). Najviše su rasle mjesečne vrjednosti izvoza svinjetine, 1,1 milijardu eura, što je rast od 29 % u usporedbi s vrjednostima izvoza prije godinu dana. U srpnju 2016. uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU smanjio se za 940 milijuna eura, čak i više od izvoza, pa se mjesečni neto trgovinski višak povećao s 1,8 milijardi eura u srpnju 2015. na 2,1 milijardi eura u srpnju 2016. Svi najnoviji podatci o trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima dostupni su ovdje.

Godinu dana kasnije: Skupina visoke razine iznosi ključne preporuke kako bi tvrtke imale jednostavniji pristup europskim strukturskim i investicijskim fondovima

U skladu s inicijativom „Proračun EU-a usmjeren na rezultate” i svojim djelovanjem na boljoj regulativi Komisija se danas osvrnula na djelovanje Skupine visoke razine za pojednostavnjenjeni pristup korisnika europskim strukturskim i investicijskim fondovima (ESI fondovi). Male i novoosnovane tvrtke mogu odustati zbog birokracije; kadkad mogu propustiti prilike koje se nude u okviru ESI fondova zbog administrativnih postupaka. To znači kako bi prihvatljiva prilika za povećanje europske konkurentnosti ostala neiskorištena. Zbog toga je Komisija prije godinu dana osnovala Skupinu na visokoj razini za pojednostavnjenje kako bi se pronašla rješenja, a tvrtkama olakšao pristup europskim strukturskim i investicijskim fondovima. Skupina je do sad propisala skup preporuka u četiri područja: elektronički postupci, jednostavniji načini povrata troškova, lakši pristup financiranju za MSP-ove i veće korištenje financijskim instrumentima.

Do kraja 2016. Skupina će se baviti pitanjem prekomjernog reguliranja, tj. dodatnim administrativnim zahtjevima koja su nacionalna i lokalna tijela uvela za korisnike. Povjerenica za regijsku politiku CorinaCrețu izjavila je: Jednostavnost i fleksibilnost ključni su za osiguravanje uspjeha ulaganja iz ESI fondova u Europi. Moramo poduprijeti realizaciju inovativnih i kvalitetnih projekata tako što ćemo malim i novoosnovanim tvrtkama omogućiti jednostavniji pristup sredstvima. Uz to, preporuke Skupine izravno utječu na naša razmišljanja o budućoj kohezijskoj politici nakon 2020. Bivši potpredsjednik Komisije i predsjednik Skupine na visokoj razini Siim Kallas izjavio je: I dalje moramo raditi na problematičnim područjima i stvaranju sinergija između fondova. Nije nužno uvijek mijenjati propise. Treba ustvrditi najbolje prakse i promicati ih u cijelom EU. To je ono čemu mi težimo. Pojedine preporuke Skupine već su uključene u prijedlog Komisije za srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Među njima su: jednostavniji načini povrata troškova; primjerice, korisnici više ne bi morali opravdati svaku stavku troškova, nego bi mogli primijeniti paušalne stope ili fiksne cijene za određene kategorije troškova, uključujući troškove za osoblje ili druge poslovne troškove, npr. osiguranje ili najamninu, promicanje načela „samo jednom”; dokumenti koje korisnici dostave trebali bi se čuvati u digitalnom obliku i ne bi se morali ponovno dostavljati u svakom koraku provedbe projekta, promicanje sinergija između fondova i najbolje prakse, npr. jedinstveni pozivi na podnošenje prijedloga koji bi mogli objediniti različite izvore sredstava EU. MSP-ovi bi se na taj način mogli prijaviti za samo jedan paket ulaganja, umjesto na nekoliko natječaja, što bolje usklađivanje poduzetničkih zahtjeva kad dobiju zajam iz financijskih instrumenata uz potporu ESI fondova s tržišnom praksom. To bi značilo da su takvi zahtjevi jednostavniji od zahtjeva za standardna nepovratna sredstva, npr. tražio bi se manji broj dokumenata, a razdoblja čuvanja dokumenata bila bi kraća. Na osnovu preporuka Skupine istodobno je Komisija predložila jednostavnije istovre korištenje ESI fondova i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), pri čemu bi podnositelj zahtjeva umjesto zasebnih propisa za svaki fond slijedio samo jedan skup postupaka.

Skupinu visoke razine za pojednostavnjeni pristup korisnka europskim strukturskim i investicijskim fondovima osnovala je Europska komisija nakon Odluke od 10. srpnja 2015. Započela je s djelovanjm u listopadu 2015. Ta skupina od 12 stručnjaka savjetuje Europsku komisiju o načinima smanjenja administrativnih opterećenja podnositeljima zahtjeva za sredstva iz pet fondovaUredba o ESI fondovima za 2014. – 2020. pri tom već nudi niz jednostavnijih mogućnosti i smanjenje administrativnih opterećenja.

U odnosu na zadnje izvješće Skupine visoke razine, slijedeće se očekuje 2018. i bit će jedan od temelja na kojem će Komisija oblikovati buduću kohezijsku politiku. Više informacija: Pojednostavnjenje ESI fondovaProračun EU-a usmjeren na rezultatePopis članova Skupine na visokoj raziniCjelovito izvješće Skupine o e-upraviCjelovito izvješće Skupine o pojednostavnjenim mogućnostima obračunavanja troškovaCjelovito izvješće Skupine o lakšem pristupu sredstvima za MSP-oveCjelovito izvješće Skupine o većem korištenju financijskim instrumentima