Linija bečkog SOS telefona za žene otvorena 356 dana godišnje od 0 do 24 sata

c Alexandra Kromus PID

Savjetovanje žrtava provodi se na šest jezika

SOS telefon bečke gradske uprave za pomoć ženama u 2015. je godini odradio 8775 savjetovanja žena žrtava i njihove rodbine. To je 220 slučajeva više nego u godini prije. Povećanje broja žena koje se javljaju na ovaj telefon pokazuje kako je sve više stanovnica Beča upoznato s postojanjem ove mogućnosti.

„Bitno je sa smo lako dostupni. Zato su naše linije otvorene 365 dana u godini od 0 do 24 sata, kazala je prilikom objave rezultata za 2015. godinu bečka gradska zastupnica za ženska pitanja Sandra Frauenberger.

6.689 savjetovanja provedeno je telefonskim putem, 1.151 osobno, a 935 putem elektronske pošte. Najveći je broj žena koje se javljaju zbog tjelesnog nasilja (40 %), a slijede žrtve seksualnog (30%) te psihičkog nasilja (30%). Najčešći počinitelji pri tom su bivši ili sadašnji partneri. 

46 posto žrtava seksualnog nasilja javlja se unutar sedam dana od počinjenja delikta, a čak 21 posto već tijekom prva 24 sata. Žrtve tjelesnog nasilja javljaju se najčešće već tijekom prvih 12 sati od zlostavljanja.

20 posto svih savjetovanja odvija se noću, a SOS linija otvorena je i tijekom vikenda.

Na SOS telefon najčešće se javljaju žene u dobi od 120 do 49 godina, a 68 posto tih žena posjeduje više obrazovanje. 

31 posto žena osim toga ima i migracijsku pozadinu te se i savjetovanje provodi na ukupno 6 jezika. 2015. godine provedeno je primjerice dvostruko više savjetovanja na stranom jeziku nego u 2014. godini. 

Pored savjetovanja bečki SOS telefon ženama osigurava i pravnu pomoć te nudi veliki broj radionica i predavanja na temu nasilja nad ženama.