Ponton kao umjetnička ambijentalna instalacija ispred riječke luke

Na moru ispred riječke luke sljedeće godine skupina autora namjerava postaviti ponton – ambijentalnu instalaciju na kojoj bi se izvodili interdisciplinarni umjetnički projekti u sklopu priprema za Rijeku kao Europsku prijestolnice kulture 2020., najavila je četvrtak ta skupina nazvana po projektu “Ponton”

P H2016092U toj su skupini Damir Božić Pišta, Olja Dešić, Branko Lenić, Branko Mijić, Nikica Petković, Melita Sorola Staničić, Damir Šegota, Deni Šesnić i Žak Valenta, a osnovana je krajem kolovoza.

Novinar i urednik Branko Mijić rekao je na predstavljanju na brodu, koji je iz riječke luke isplovio do mjesta gdje će se ponton postaviti, da će taj projekt trajati do 2020. godine, a skupina će i nakon toga djelovati. Pontonom se želi uspostaviti novi simbol Rijeke, koji bi bio vidljiv pri dolasku s mora u grad ili spuštanjem s obližnjih planina prema gradu, rekao je.

Pokretač inicijative – kipar, scenograf, dizajner i performer Damir Šegota najavio je da će u studenome objaviti manifest skupine. Rekao je kako mu je pri osnutku “Pontona” ideja bila povezati nekoliko riječkih umjetnika i kulturnih djelatnika koji bi dio svojeg intelektualnog vlasništva darovali Rijeci i toj regiji. Projekt ‘Ponton’ veže se uz element vode, jedan od polaznih elemenata programa Europske prijestolnice kulture 2020. u Rijeci, rekao je, dodajući da se utemeljiteljskoj jezgri mogu pridružiti i drugi autori i umjetnici koji imaju sličnu viziju.

Prema planu, prvi ponton površine 10 puta 10 metara ili 12 puta 12 metara postavio bi se ispred Rijeke sljedeće godine, a zatim bi se svake godine do 2020. postavio po jedan dodatni ponton. Ideja je da se tri pontona 2020. godine prevezu do tri lokacije na tri kontinenta, i to u Sidney, New York i Tokio, te da se na njima istodobno održava isti program i tako Rijeka predstavlja svijetu kao Europska prijestolnica kulture.

Na pontonu ispred Rijeke trebao bi se izvoditi interdisciplinarni umjetnički program, a gledatelji bi ga pratili sa svojih barki ili drugih plovila u organiziranoj plovidbi. Pontoni bi se mogli postavljati i na druge lokacije na Kvarneru tijekom godina, a ujedno bi se stalno mijenjao pripremljeni program.

Skupina “Ponton” u ostvarenju tog projekta računa na potporu i pomoć, ponajprije financijsku i organizacijsku za dobivanje potrebnih dozvola od agencije Rijeka 2020., koja upravlja projektom Europska prijestolnica kulture 2020., te od Odjela gradske uprave za kulturu. Hina