EK vijesti 21. rujna 2016.

European Commission 1

Ukidanje roaming naknade u EU-u u lipnju 2017.: Komisija zacrtala novi pristup na dobrobit svih Europljana

Kako je predsjednik Juncker najavio u govoru o stanju u Uniji, članovi Kolegija povjerenika danas su raspravljali o revidiranom nacrtu pravila potrebnih za izbjegavanje zlouporaba nakon ukidanja roaming naknada u lipnju 2017. Raspravljali su o novom pristupu po načelu „pravedne uporabe“, pritom su složno zaključili da potrošači ne bi smjeli biti ograničavani zbog doba i količine upotrebe mobilnih uređaja u inozemstvu unutar EU-a. Novim se pristupom istodobno operaterima pruža solidan mehanizam zaštite od mogućih zlouporaba. AndrusAnsip, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: „Parlament i Vijeće složili su se s našim prijedlogom ukidanja naknada za roamingputnicima u EU-u. Zajedno moramo zajamčiti prihvatljivo niske cijene korisnicima u čitavoj Europi kako bismo im omogućili potpuno iskorištavanje dostupnih mobilnih usluga. Europski potrošači ne bi pristali ni na što drugo.“ Günther H.Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Djelovanje Komisije u području cijena u roamingu donijelo je rezultate europskim potrošačima. Današnjim nacrtom pravila jamči se da ćemo od 15. lipnja 2017. moći ukinuti naknade za roaming svima koji povremeno putuju unutar EU-a, a istodobno operaterima zajamčiti sredstva zaštite od zlouporabe pravila.“ Kolegij povjerenika donijet će konačni prijedlog do 15. prosinca 2016., kao što je predviđeno Uredbom o ukidanju naknada za roaming, nakon povratno zaprimljenih informacija od Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC), država članica i svih zainteresiranih strana. Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Opća skupština UN-a: EU najavljuje 40 milijuna eura humanitarne pomoći Jemenu

Na današnjem zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku Europska komisija oznanit će namjeru da žurno dodijeljuje 40 milijuna eura humanitarne pomoći od životnog značaja potrebitima u Jemenu. Zbog sukoba koji traju više od godinu i pol, u toj državi u tijeku je jedna od najvećih humanitarnih kriza na svijetu. Procjenjuje se da 82 posto stanovnika Jemena treba pomoć. Povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianidesizjavio je: „EU jača ključnu humanitarnu pomoć Jemenu koji je u očajničkoj situaciji. Cijela se država guši zbog nedostatka hrane, vode i goriva, a gospodarstvo se urušava. Najveću cijenu sukoba plaćaju građani, a njihova je izdržljivost na samim granicama. I dalje se događaju napadi na građane, uključujući humanitarne radnike. Treba povećati razmjer humanitarne pomoći. Ovim dodatnim sredstvima olakšat ćemo rad humanitarnih agencija u toj državi koje djeluju u iznimno teškim uvjetima i omogućiti im da nastave pružati životno bitnu pomoć, primjerice zdravstvenu skrb, vodu i sanitarne usluge, hranu i sigurnost opskrbe prehrambenim potrepštinama.“ Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje