Udruga poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) podnijet će Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine jer smatra kako je on štetan za zdravstvene ustanove, liječnike i pacijente, a posebice za mlade liječnike kojima će biti znatno suženo ili potpuno onemogućeno obavljanje specijalizacija, najavio je u srijedu predsjednik UPUZ-a Dražen Jurković

healing 15

Pravilnik je nomotehnički i sadržajno loš

“UPUZ nije protiv pravilnika, to područje treba urediti, ali smatramo da je on nomotehnički i sadržajno loš, te će nanijeti štetu zdravstvenim ustanovama, liječnicima i pacijentima. Posebno će štetiti mladim liječnicima koji će biti zakinuti za mogućnost obavljanja specijalizacija u kliničkim ustanovama, koje će se popuniti gotovim specijalistima, dok će ostale bolnice raspisivati manji broj specijalizacija ili ih uopće neće raspisivati”, izjavio je Jurković Hini nakon sjednice Predsjedništva UPUZ-a.

Prema Pravilniku o specijalizacijama, koji je u primjeni dva mjeseca, liječnici specijalisti nakon obavljene specijalizacije u nekoj od kliničkih ustanova nemaju više obvezu povratka i rada u bolnici koja ih je uputila na specijalizaciju, niti bi zbog prijevremenog raskida ugovora morali toj bolnici vratiti trošak bruto plaće koja im je isplaćivana tijekom specijalizacije.

Umjesto toga obvezni su platiti samo troškove mentorstva od nekoliko desetaka tisuća kuna. U skladu s novim odredbama, ravnatelji bolnica trebaju sa specijalizantima sklopiti anekse postojećem ugovoru o specijalizaciji.

HLK želi ravnateljima oduzeti pravo na rad

Jurković je najavio da će UPUZ osigurati pravnu pomoć ravnateljima bolnica ako Hrvatska liječnička komora (HLK) ostvari namjeru i pokrene disciplinske postupke protiv 66 ravnatelja pred Časnim sudom HLK-a jer su onemogućili primjenu pravilnika zbog odbijanja da s liječnicima na specijalizaciji potpišu anekse ugovora.

“Smatramo da je HLK time izašao iz okvira svojih javnih ovlasti jer on ne regulira rad ravnatelja, koji su odgovorni osnivačima zdravstvenih ustanova i Ministarstvu zdravlja. To je potpuno neprihvatljivo ponašanje HLK-a, do granice zlouporabe javnih ovlasti, jer kroz postupak pred Časnim sudom ravnateljima želi oduzeti licencu, odnosno njihov pravo na rad kao liječnika”, ističe Jurković.

Pravilnik o specijalizacijama izazvao je niz negativnih reakcijama u zdravstvenim ustanovama ali i doveo u pitanje odnose između HLK-a, koji ga je snažno zagovara, i UPUZ-a, koji se primjeni novih pravila o obavljanju specijalističkog staža doktora žestoko protivi i traži od Ministarstva zdravlja hitne izmjene.

Financijski gubici i odljev liječnika

Kritičari novog pravilnika upozoravaju da će primjena pravilnika uzrokovati goleme financijske gubitke, posebice malim bolnicama, te uzrokovati još veći odljev liječnika u veće sredine. Također, velikim bolničkim centrima prijeti odljev gotovih specijalista u inozemstvo, što je izravna šteta za Hrvatsku.

S druge strane, liječnici i njihovi predstavnici tvrde kako specijalizacije ne plaćaju bolnice već HZZO, cijelo vrijeme specijalizacije oni zapravo rade svoj posao, a izloženi su lihvarskim ugovorima, dok u slučaju prijevremenog raskida otplaćuju milijunske iznose.

Ministar zdravlja Dario Nakić najavio je izmjene pravilnika jer su utvrđene određene nedorečenosti, no izmjene još nisu u javnoj raspravi. Rekao je kako je cilj pravilnik doraditi “kako se na liječnike ne bi primjenjivali lihvarski ugovori, a da se druge strane zaštite i zdravstvene ustanove koje primaju ljude na specijalizaciju”.