Nacionalni dan ambliopije: Važno je odazvati se na prvi pregled vida kod četverogodišnjaka

photo Joseph Gonzalez

Slabovidnost (ambliopija) kod djece izlječiva je u više od 90 posto slučajeva ako se rano otkrije i liječi, pa je vrlo važno da se roditelji odazovu na prvi pregled vida svojeg djeteta, koji se preporučuju s navršene četiri godine života, istaknuto je u petak na obilježavanju Nacionalnog dana ambliopije u zagrebačkom Dječjem vrtiću Kajzerica

Liječenje do sedme godine života

“Prevalencija ambliopije je oko 8 posto, što znači da se ona javlja kod oko 3200 od oko 40.000 novorođene djece godišnje. To je značajan broj, no uz pravodobno liječenje, koje se provodi do sedme godine života, ona je izlječiva u 90 posto slučajeva, dok 10 posto djece, ili njih oko 300 s težim oblicima bolesti, treba daljnje liječenje”, kaže pročelnik Klinike za očne bolesti i ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh Mladen Bušić.

Provjera vida odvija se tako da trogodišnjaci na redovitom sistematskom pregledu kod pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dobiju uputnicu za oftalmološki pregled koji s navršene četiri godine mogu obaviti kod bilo kojeg oftalmologa. Na oftalmološkom pregledu provjerava se vidna oštrina, a dijete se, ovisno o nalazu, dalje dijagnostički i terapijski zbrinjava, objašnjava Bušić.

Ambliopija se definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija – vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora, razlikovanja kontrasta, a bez prisutne vidljive bolesti oka. Najčešće je prisutna u jednome oku, a rizični čimbenici za nastanak u više od 90 posto slučajeva su izražene refraktivne greške i strabizam (škiljavost, bijeg oka). Rano prepoznavanje i liječenje važno je uočiti i primijeniti prije polaska djeteta u prvi razred osnovne škole, jer sa sedam godina završava razvoj centra za vid.

Kako je ambliopija najčešće bolest jednog oka, djeca se u pravilu ne žale na smetnje vida. No, osobe s ambliopijom imaju slabije izražen dubinski vid, svijet se doima plošan, bez treće dimenzije. U školskoj dobi prepoznaje se kroz otežano čitanje, pa ambliopija mijenja samosvijest o sebi, ponašanje u školi i među prijateljima, te direktno ograničava izbor zanimanja.

Najisplativiji preventivni pregled

Stručnjaci ističu kako se radi o najučinkovitijem i najisplativijem preventivnom pregledu u medicini uopće, jer za 90 posto može smanjiti broj slabovidnih u Hrvatskoj, kojih danas ima oko 300.000.

Nacionalni dan ambliopije obilježava se 12. rujna, a ove ga je godine proglasio Hrvatski sabor. Inicijativa o je utemeljena na rezultatima projekta “Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba”, u sklopu kojeg je od 2011. do 2014. godine u zagrebačkim vrtićima pregledano oko 16.000 četverogodišnjaka, a ambliopija je utvrđena kod 8 posto djece.

Tim projektom Hrvatska se svrstala među desetak najrazvijenijih država koje imaju slične projekte.

“Vođeni idejom stvaranja zdravog društva, te s obzirom da se radi o pregledu sa ciljem redukcije preventabilnog gubitka vida, istraživački tim Klinike predložio je Ministarstvu zdravlja univerzalni model, te je odlukom ministra zdravlja od 1. lipnja 2015. godine probir na slabovidnost postao obvezatan i dostupan svoj djeci u Hrvatskoj”, kaže Bušić.