Institutu Ruđer Bošković više od dva milijuna kuna za istraživanja

liquid 117

liquid 117

Ruđerovim znanstvenicima na raspolaganju je preko dva milijuna kuna za suvremena istraživanja u biomedicini, nanotehnologiji, kemiji i ekologiji

Riječ je o inovativnim i visoko komercijalnim projektima koji bi trebali doprinijeti razvoju novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kao što su razvoj metode za otkrivanje novih potencijalno patogenih virusa, otkrivanje mikotoksina u hrani i okolišu, ranu detekciju biljega Alzheimerove bolesti, ili pak razvoj prototipa multifunkcionalnih nanočestica za primjenu u industriji.

Sredstva za istraživanja odobrena su u sklopu Programa provjere inovativnog koncepta (POC) agencije HAMAG-BICRO koja je ove godine dodijelila ukupno 19 milijuna kuna bespovratne potpore za 62 inovativna projekta, od čega je čak sedam projekata dodijeljeno znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković (IRB).

Osim za istraživanja, sredstva dobivena putem PoC programa znanstvenicima će koristi za zapošljavanje suradnika, nabavu potrebne opreme te troškove zaštite intelektualnog vlasništva.