Lojalna konkurencija

GDSCN6

GDSCN6

  • Bidna, ova iz TISKA mora da jema manju plaću.. vidiš da nima ni za nove hlaće.. iskidane nosi
  • U i-Novinama je manja naknada za plaćanje računa.

blog.dnevnik.hr