Knjiga mons. Drage Balvanovića, hrvatskog misionara u Peruu, nastala je sabiranjem članaka koji su kroz dvadeset godina (1990. – 2010.) objavljivani u časopisima Radosna vijest iz Sarajeva, Glasnik Srca Isusova i Marijina iz Zagreba, glasnik Marija iz Splita i drugim

5549Ovo četvrto, prošireno i dorađeno izdanje, objavljeno u Glasu Koncila, s brojnim fotografijama u boji, obogaćeno je mnogim zapisima o peruanskoj djeci. Mons. Drago Balvanović godinama pastoralno djeluje upravo među djecom te je istraživanju njihovih egzistencijalnih problema posvetio mnogo vremena i truda.

Čitko štivo o peruanskim ljudima, mjestima, običajima i zanimljivostima privlačno je svakom čitatelju i doprinos hrvatskoj putopisnoj radoznalosti. verbum.hr

Leave a Reply