U Galeriji sv. Toma, Zavičajnog muzeja grada Rovinja, u petak 9. rujna 2016. u 21 sati predstaviti će se sa svojom samostalnom izložbom naslovljenu “Brisanje granica” umjetnica Lada Luketić

lada luketicLada Luketić na svojoj rovinjskoj samostalnoj izložbi predstavlja slike, objekte i video u site specific instalaciji

Umjetnička produkcija Lade Luketić se na ovoj rovinjskoj izložbi predstavlja kao određeni komentar na promjene, kao i sve tragične događaje s Bliskog istoka, a koje pratimo iz intimnosti vlastitog prostora u stvarnom vremenu. Ova izložba propituje dvojakost između unutrašnjega – zaštićenog, visoko estetiziranog, urbanog prostora suvremenog čovjeka – i vanjskoga – tragičnog, ratnog, nasilnog, migracijskog prostora. Ta dvojakost unutarnjeg i vanjskog prostora daje nam osjećaj da još uvijek postoji jasna granica među njima. Međutim digitalizacija, masovni mediji, široka dostupnost svih informacija (i onih lažnih), unijeli su drastične promjene u sve pore društvenog života brišući postepeno te granice. Izložbeni prostor galerije gubi konture i projekcija pustinje kao vanjskog migracijskog prostora spaja se s realnim prostorom. Siluete, portreti, motivi iz života imigranata prelaze preko tapeciranog namještaja i slika. Nema više jasnih granica između simulacije i zbilje, virtualnog i stvarnog prostora i uspostavlja se novi odnos između “fizičkog prostora tjelesnosti i iskustva prostora dematerijaliziranog virtualnog svijeta”

Izložba je postavljena u Galeriji sv. Toma u sklopu tradicionalnog Rovinj Art Programa Zavičajnog muzeja Grada Rovinja.

Lada Luketić rođena je 1967. god. u Sarajevu. Završila je Školu primjenjene umjetnosti u Zagrebu. Diplomirala je Dizajn tekstila i odjeće na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu te Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Članica je HDLU-Zg., HDLU-Istra i HZSU-a.Izlagala je na nizu samostalnih i skupnih izložbi.