Izvršni odbor Hrvatske liječničke komore (HLK) inicirao je u srijedu na sjednici disciplinski postupak pred Časnim sudom HLK-a protiv 66 članova-ravnatelja zdravstvenih ustanova i članova-dužnosnika zdravstvenih udruga koji su onemogućili primjenu ili su izravno poticali odgovorne na neprimjenjivanje odredbi izmijenjenog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

doctor 1010“Neposlušni ravnatelji oglušili su se i o naputak Ministarstva zdravlja, upućen 30. kolovoza 2016., koji im je jasno naložio obvezu primjenjivanja važećeg Pravilnika”, stoji u priopćenju HLK.

Stajalište je IO HLK-a da su time, liječnici – ravnatelji, povrijedili odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije jer su onemogućili kolege liječnike u ostvarenju prava zajamčenih im podzakonskim aktom.

Podsjećaju da su izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju stupile su na snagu 16. srpnja i da su ravnatelji zdravstvenih ustanova bili dužni specijalizantima, u roku od 30 dana, ponuditi izmijenjene ugovore. Specijalistima, koji su pak sami trebali podnijeli zahtjev za izmjenom ugovora, ravnatelji su bili dužni u roku od 30 dana od predaje zahtjeva dati izmijenjene ugovore.

Po provedenom postupku, Časni sud HLK-a može prijavljenog liječnika osloboditi odgovornosti ili mu izreći neku od disciplinskih mjera: opomenu, ukor, javni ukor, novčanu kaznu u rasponu od 1000 do 5000 kuna, privremeno uvjetno ili bezuvjetno oduzimanje licence (u rasponu od mjesec dana do godine dana) ili trajno oduzimanje licence.

“Drago mi je da sam dobio jednoglasnu podršku Izvršnog odbora u nastojanju zaštite ljudskih i radnih prava liječnika, provođenja zakona te poštivanja uzusa pravne države. Naš stav je vrlo jasan. Zalažemo se za Hrvatsku kao uređenu pravnu državu u kojoj će se mladi liječnik specijalist doživljavati vrijednošću, a ne građaninom drugog reda. Hrvatska liječnička komora neće dopustiti nikome, pa niti kolegama, provođenje pravnog nasilja nad liječnicima. Također, nećemo šutke gledati kako su liječnici žrtve robovlasničkih ugovora. Napravili smo Prijedlog sveobuhvatnog rješenja problematike specijalizacija u Hrvatskoj i predali ga prije više od 3 mjeseca Ministarstvu zdravlja. Uvjereni smo da je naš prijedlog dobra osnova za rješavanje ovog kroničnog problema hrvatskog zdravstva”, naglasio je predsjednik HLK-a Trpimir Goluža. Hina

Leave a Reply