DIJANA NAZOR
Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivog – likovni dio doktorskog rada

Otvorenje izložbe 6. rujna 2016. u 20 sati
Mentori: red. prof. dr. art. Igor Rončević i izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak
Uvodna riječ: Branka Hlevnjak

6.9. – 17.9.2016.
Trg Matice hrvatske 6, Samobor
Mala dvorana Galerije Prica, POU Samobor

DIJANA NAZOR
SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČJU — ODLAGANJE VIDLJIVOG

Različiti umjetnički interesi karakteriziraju umjetnički opus Dijane Nazor koja u svim dionicama stvaralaštva pokazuje sklonost inovativnom, kako u primjerima unutar klasične estetike, tako i u otvorenosti prema novim likovnim spoznajama. Dijana je svoj umjetnički nerv potvrđivala u brojnim projektima gdje je i formama znanog dala novu dimenziju. Svoj slikarski senzibilitet na ovoj izložbi razvija u nekoliko smjerova od kojih je svaki osmišljen u suodnosu dviju slika, jedne preko odnosno iznad druge. Donja slika promatrana kamerom posebne osjetljivosti vidljiva je promatraču zahvaljujući čitanju boja u infracrvenom području, „energiji“ svjetla, jednostavno vrijednosti i posebnosti koje pojedina boja sadrži. Mogli bismo reći da na jednoj izložbi imamo dvije izložbe. Jednu čitku i drugu nevidljivu, prezentnu tek okom kamere. U svakom slučaju radi se o intrigantnom dijalogu koji nudi novu razinu umjetničke komunikacije. Primjenjiv je i u nizu praktičnih mogućnosti, no ta egzaktna strana nije tema ovog osvrta.

Hans Belting 2foto galerijaSama izložba Dijane Nazor osmišljena je kroz nekoliko ciklusa od kojih svaki, simbolično rečeno, ima svoju rijeku i paralelu u rijeci ponornici. Dionice izložbe Dijana je nazvala „Skriveni portret“, „Skrivena poruka“, „Nevidljivi čuvari“.

Hans Belting 1U odnosu dviju rijeka s jedne strane zadržane su njihove posebnosti, likovna autentičnost, a s druge postoje zajednički fragmenti, određen broj identičnih citata kompozicije s jasnim obrisnim linijama, no s razlikom u kromatskoj datosti. U izložbenoj sastavnici, skrivenim portretima, Dijana svaki portret oblikuje neospornom realističnom vještinom, razvijanom osobnom rukopisnošću, dajući im i snažnu psihološku karakterizaciju. Portreti su definirani čitkim kontinuiranim linijama te plohama jednolikog tona i plošne teksture. U naglasku na crtačko nije narušeno slikarsko, poglavito u razvedenosti prostora u fondu prikaza. Portreti, ali između ostalih to su Dijani po slikarskoj osjetljivosti dragi umjetnici Paul Klee i Mark Rhotko, „borave“ ispod likovnih skladbi stilski odredivih varijantom geometrijske apstrakcije, čak i bliskih op artu. Sjajnom ritmizacijom gradivnih faseta s kolorističkim rasponima od utišanih vrijednosti do pune zvučnosti uravnotežena je i statičnost i dinamičnost kompozicije. Silnice boje putokaz su u stupnjevanju likovnog organizma, s akcentima izrastanja i obratima palete, u slijedu tragova tamno svijetlih partija. Dakako brojne su zajedničke kote portreta i scene orkestrirane geometriziranim isječcima, u imaginarnom i stvarnom dodiru dviju ravni, motivski udaljenih no integriranih poradi izazova samog koncepta. Konačno po istom načelu Dijana je odredila slikarski bioritam „Autoportreta“. Pojedini portreti, Hans Belting i Maurice Merleau-Ponty imaju i drugačiju protutežu u drugom planu. Strogost geometrije je popustila te se oblikovnom bujicom približila ekspresionizmu čvrstih ploha. Slična oblikovna obilježja, s nanosima i brazdama formi, oblinama plimnog kretanja evidentna su i u ciklusu „Skrivena poruka“. S bitnom razlikom prema portretima. Osim horizontalnog rasprostiranja spram logičnog vertikaliteta portreta i razumljivo (što je i smisao projekta) u boji, i akromatska kompozicijska krošnja satkana je po istoj valovitosti zapleta, izdancima apstraktnog torza kao uloga u zagonetnosti sadržaja. U sukladnosti sa slutnjom meditativnog u labirintičnoj igri oblika, u kucavici konkavno-konveksnog ritma priprema je za upisan tekst, za misao, za literarne naglaske na likovnom tkivu površine. U okviru slikarskog vitaliteta tekst nije mehanički dodatak, „udomaćen“ je u gravitacijama oblika, tako da je pravilno pismo izbrušenog bloka i linija jednakopravno sa slobodom treptaja formi. A same poruke produbljuju značenjski sloj Dijanine ideje. Primjerice znana izjava Paula Kleea: „Umjetnost ne ponavlja vidljivo, ona čini vidljivim“ ili Hansa Sedlmayrea: „Razmatranje likovnih umjetnosti čini stvari vidljivima“. Ovaj odabir misli u mnogo čemu objašnjava širinu fenomena kojim je Dijana strasno zaokupljena. Objektivno radi se u kreativnom smislu (uz ostvarenja Nade Žiljak) o pionirskom zadatku, ispitivanju i propitkivanju slikarskog razlomka s međusobnom upućenošću brojnika i nazivnika, s prelaženjem odnosno zadržavanjem vrijednosti na graničnoj crti. Jeka lica u naličju nije uvijek ista, sa stupnjevanjem u likovnoj kohabitaciji, s koncentracijom na atraktivnim točkama ili udarima na prividno nevažnim mjestima.

U ciklusu „Nevidljivi čuvari“ Dijana je svoja na svome. Anđeli su motiv kojem je posvetila brojna maštovita ostvarenja, slikajući ih pojedinačno i u pitoresknim grupama. Njihovoj transcendentalnosti dodaje obličje zemnog definiranog melodioznim krivuljama jasne siluete. A božji miljenici poradi duhovne tvarnosti nisu niti u Dijaninim slikama vidljivi na prvi pogled. Lebde iza kolorističke koprene ispunjene blistavošću mnoštva partikula, dinamičnih plutajućih jedinki koje u „probijanju“ do likova anđela postaju svjetlosne krijesnice, pratilje anđela u njihovom bezmjernom prostoru. Pročelje slikarskog para plijeni ljepotom lirske apstrakcije i adekvatno je fluidnosti anđela koji pritajeni čekaju da dođu na svjetlo dana. Da postanu vidljiva slika. S ikonografske strane na neki način slikom uzneseni, sada, puteni anđeli ponajbolje tumače ideju o infracrvenom području. Postoji tu neka simpatična doslovnost u interpretaciji sadržaja uključenog u doživljaj boje, povezanog s teorijom jakoga znanstvenog prizvuka.

Dijana Nazor, umjetnica koja živi svoju umjetnost, obogatila ju je iskustvom „slike u slici“, sjajno je to provela i vjerojatno će i dalje tragati za višeslojnom slikarskom istinom. Ipak, vraćat će se klasičnom pristupu, bez dodatnih tajni o reversu slike. No iznad svega dominira i dominirat će osebujna poetika Dijanina izraza. Uzbudljiva i iskrena.

Stanko Špoljarić

Skriveni autoportret u zrcalu 2Skriveni autoportret u zrcalu 1„(…) Međutim nije riječ o oponašanju uzora, nego o osobnom traganju za stvaranjem duoslike utemeljene na novim znanjima i iskustvima povezanim s bojilima. Slike su ostvarene logikom istraživanja boja i njihovih odaziva na svjetlosni spektar. (…) Sva tri ovdje prikazana ciklusa dio su novoga i originalnoga puta koji se otvorio kao poziv i izazov sljedbenicima. Ovaj umjetnički prilog povijesti umjetnosti, koji je spomenutom izložbom ostvarila Dijana Nazor, ima sasvim sigurno avangardni značaj ne po slikarsko-formalnom određenju vidljivoga, nego po slikarsko-formalnom određenju vidljivo-nevidljivog seta, po duoslici kao novom fenomenu.“

„(…) However, this is not a case of imitating a model, but a personal quest to create a dual painting based on new knowledge about and experience with pigments. Paintings originate from the logic of research of pigments and their response to the light spectrum. (…) All three cycles shown here are part of a new and original path that opened up as an invitation and challenge to the ones following it. This artistic contribution to art history, achieved by Dijana Nazor in this exhibition, has an avant-garde importance not so much in terms of painting and formal determination of the visible, but in terms of painting and formal determination of the invisible spectrum, in terms of the dual painting as a new phenomenon.”

Branka Hlevnjak

„(…) Izložba Dijane Nazor tematska je cjelina koja sažima njezino slikarsko, umjetničko izražavanje sa znanstvenim fizikalnim mogućnostima infracrvenog zračenja. Dubinsko sagledavanje slike pod dnevnim svjetlom odvaja vidljivo golim okom od vidljivog u infracrvenom spektru čime se otvaraju dodatne mogućnosti slikarstva u samim slikarskim postupcima, kao i razlikovanje izvornih slojeva slike od naknadnih preslika, a to je pak naročito značajno za istraživanje povijesnog slikarstva i prije konzervatorsko-restauratorskih postupaka. U tome je jedinstvena vrijednost izložbe Dijane Nazor.“

„(…) The exhibition by Dijana Nazor is a thematic unit which summarises her expression as an artist and painter with the scientific and physical possibilities of the infrared spectrum. An in-depth study of the painting in daylight sets apart that which is visible to naked eye from that which is visible in the infrared spectrum, thus opening additional possibilities in painting using different techniques, as well as differentiating the original layers of paining from the subsequent penimenti, which is especially significant for analysing the history of paintings before the conservation-restoration work on them. This is the inimitable value of the exhibition by Dijana Nazor.”

Ferdinand Mederer

Nevidljivi čuvari 2

Nevidljivi čuvari 1

Dijana Nazor – životopis

Rođena je 1971. godine u Splitu. U Školskom centru za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu maturirala je 1990. godine. Diplomirala je 1995. na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, danas Umjetnička akademija, kod red. prof. Kuzme Kovačića i dr. sc. Tomislava Marasovića te stekla zvanje profesora likovne kulture restauratora. Od 1999. do 2007. godine radila je u tri osnovne škole kao učiteljica likovne kulture i u XI. gimnaziji u Zagrebu kao profesorica likovne umjetnosti. Vodila je likovne radionice u Osnovnoj Montessori školi Barunice Dédée Vranyczany od 2005. do 2007. kao i Baštinarnicu za djecu i odrasle u Kulturnom centru Dubrava od 2005. do 2009. u Zagrebu. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, kod mentora red. prof. art. Igora Rončevića i mentorice izv. prof. dr. sc. Jane Žiljak Vujić.
Od 1995. izlagala je na 31 samostalnoj izložbi u Hrvatskoj, Belgiji i Australiji. Izložba Nevidljivi čuvari temeljena na razradi istraživanja doktorskog rada u bliskom infracrvenom spektru održana je u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u sklopu koncerta Gudačkog Kvarteta Sebastijan 2015. godine.
Od 1993. sudjelovala je na preko 100 žiriranih skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je na 41 likovnoj koloniji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Godine 2006. stručno se usavršavala na dvomjesečnom rezidencijalnom boravku u Parizu, u atelijerima Cité Internationale des Arts. Od 2007. voditeljica je likovnog programa Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best te autorica devet likovno – urbanih instalacija, dvaju happeninga i dvaju projekta: Međunarodnog festivala umjetničkih zastavica, Festivala umjetničkih naljepnica Art Walk i koautorica Najfotografije Cest is d’ Best sa Zlatkom Petrovićem. Nositeljica je počasnog zvanja AFIAP Međunarodne federacije fotografskih umjetnosti od 2013. godine.
Koautorica je serije udžbenika Pogled, potez od petog do osmog razreda osnovne škole i dvaju priručnika s CD-om za učiteljice/učitelje likovne kulture, Zagreb, Profil Klett, 2007./2008. i 2013./2014. godine. Drugo izdanje je za 5. i 6. razred prevedeno za potrebe škola Rijeke i Istre na talijanski jezik, Osservo, esprimo, Ri-jeka, Edit. Vodila je 26 radionica za učitelje likovne kulture u sklopu Profilovih skupova i aktiva od 2008. – 2012. u dvanaest gradova.
Ilustrirala je čitanku za peti razred osnovne škole, Krila riječi, skupine autora u izdanju Školske knjige, 2007. Od 2006. sudjelovala je na svjetskim i europskim InSEA kongresima (Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti): Vise, Portugal (2006.); pozvano predavanje, Osaka, Japan (2008.); Rovaniemi, Finska (2010.); Budimpešta, Mađarska (2011.) i Limassol, Cipar (2012.). Sa Sveučilištem za obrazovanje učitelja Hyogo, Japan i Centrom za rani dječji razvoj, Melbourne, Australija ostvarila je uspješne međunarodne projekte 2007./2008. i 2009. godine. Od 2007. do 2013. ima objavljeno desetak znanstvenih i stručnih članaka iz likovne pedagogije u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima.
Od 2004. radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu. Od 2013. viši je konzervator-restaurator na Odjelu za štafelajno slikarstvo. Članica je HDLU-a Zagreb od 1998. godine, InSEA-e od 2006., HDVLK-a od 2006., Fotokluba Zagreb od 2003. do 2011. i IIC-Hrvatska grupa od 2014. godine.

Nagrade i priznanja

2016. Zagreb, Orden dobre duše (autorski koncept Mirka Puljića Galiota)
2014. Požega, 1. mjesto na fotonatječaju Knjiga svaki dan, Gradska knjižnica i čitaonica Požega
2014. Zagreb, Pohvala Nagrade Grigor Vitez za ilustracije slikovnice Bajka iz plićaka
2013. Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića
2012. Državna godišnja Nagrada Ivan Filipović
2012. Koprivnica, zlatna medalja na V. koprivničkom salonu fotografije Sretno dijete – sretna obitelj
2012. Zagreb, pohvala na izložbi u Fotoklubu Zagreb, Žene snimaju
2010. Beli Manastir, 2. nagrada za kolekciju fotografija na IV. Salonu fotografije Minijature
2010. Rijeka, brončana plaketa na Salonu hrvatske međuklupske umjetničke fotografije
2010. Vinkovci, pohvala za fotografiju na Salonu fotografije Vinkovci
2010. Kukljica, diploma za pokus na 13. Međunarodnoj izložbi fotografije Otok i more
2010. Đurđevac, pohvala za kolekciju na 12. Podravskom salonu umjetničke fotografije
2010. Koprivnica, pohvala na III. koprivničkom salonu fotografije Sretno dijete – sretna obitelj
2009. Zagreb, 1. nagrada u kategoriji umjetničke fotografije Fotokluba Zagreb na izložbi Najfotografija 13. Međunarodnog festivala Cest is d’ Best
2009. Zagreb, 2. nagrada Fotokluba Zagreb na izložbi fotografija Živjela fotografija
2008. Zagreb, 1. nagrada Fotokluba Zagreb na izložbi fotografija Živjela Fotografija
2008. Zagreb, 1. nagrada Fotokluba Zagreb na izložbi fotografija Najkolekcija
2008. Zagreb, diploma Fotokluba Zagreb na izložbi fotografija Najfotografija
1996. Dugi Rat, nagrada za grb i zastavu Općine Dugi Rat
2005./2006. Dubrovnik, 2. nagrada na 1. Međunarodnom festivalu jaslica i božićnih običaja u Hrvatskoj, Mirisi, zlato i tamjan (s Veronikom Matijačić)
2003. Stobreč, Pripovid o Dalmaciji, priznanje za izuzetan doprinos u turizmu kao najbolji kulturološko-turistički projekt 2003. na 9. Međunarodnom sajmu turizma Interstas (likovno oblikovanje knjige s dva CD-a)
1995. Split, Dekanova nagrada Fakulteta za izvanredni uspjeh

Sudjelovanje na međunarodnom kongresu, skupu i u muzeju – vezano uz doktorski rad

– D. Nazor. 2015. Skrivene slike. Predavanje i dvije edukativno-likovne radionice za učenike srednjih škola. Gradski muzej Varaždin, Varaždin, 24. veljače.
– D. Nazor, J. Žiljak Vujić. 2015. Rezultati istraživanja umjetničke slike starog majstora i suvremenog umjetnika infracrvenim postupkom. Pozvano predavanje. 7. Susreti sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva. Muzej grada Splita, Split, 14. svibnja.
– J. Žiljak Vujić, D. Nazor. 2015. Otkrivanje skrivenih podataka u infracrvenom spektru na slikama u Modernoj galeriji i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. 3. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Predavanje. Hotel Ambasador, Opatija, 9. listopada.

Znanstveni radovi – vezani uz doktorski rad

– Nazor, Dijana. 2014. Pronalaženje skrivene informacije u infracrvenom spektru na slikama u Samostanu karmelićana u Remetama i u privatnoj zbirci u Zagrebu, Polytechnic and Design 2, br. 2: 153–162.
– Nazor, Dijana. 2015. Informiranost, interes, mišljenja, stavovi i prijedlozi o primjeni infracrvenog snimanja u slikarstvu i restauratorskom retušu, Polytechnic and Design 3, br. 2: 183–193.
– Žiljak Vujić, Jana i Dijana Nazor. 2015. Rezultati istraživanja umjetničkih slika starih majstora i modernih suvremenih umjetnika infracrvenim postupkom, 7. susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva, (svibanj): 55–60.
– Žiljak Vujić, Jana; Nazor, Dijana i Lidija Tepeš Golubić. 2015. Expanded communication of paintings consideration and conceptualization of the works of art in the infrared area, of modern and contemporary artists research results of the art-work of old masters, modern and contemporary artists, are being analyzed through the infrared procedure. Society & technology, DIT-2015-Dr. Juraj Plenković, (lipanj): 212-218. http://dit-konferencija.org/sites/dit-konferencija.org/files/crcollections/5/dit2015book1.pdf (2. studenoga 2015).
– Žiljak Vujić, Jana i Dijana Nazor. 2015. Otkrivanje skrivenih podataka u infracrvenom spektru na slikama u Modernoj galeriji i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. III. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (u pripremi za tisak).

Skrivena poruka P. Klee 2

Skrivena poruka P. Klee 1

Odgovori