U Zagrebu održana konferencija Voda najvrjedniji resurs budućnosti

FOTO 1

Voda – najvrjedniji resurs budućnosti naziv je specijalizirane konferencije koja je održana 31. kolovoza 2016. u Hotelu Westin u Zagrebu, na kojoj se okupilo 200-tinjak sudionika, poglavito iz sektora vodoopskrbe i odvodnje, jedinica lokalne samouprave, resornih ministarstva, uglednih stručnjaka, dobavljača tehnologija i mnogi drugi

Upravljanje vodnim resursima strateški i politički je izazov ne samo na razini RH, već i na razini EU, pa nadalje ostaje veliko pitanje o kojemu se treba sve više otvoreno govoriti. Na skupu je otvoreno niz pitanja na koja se na ovoj konferenciji tražio odgovor, od toga hoćemo li plaćati zakasnine ako se obveze preuzete prema EU pravodobno ne ispune, jesu li svi izgrađeni uređaji za pročišćavanje potrebni i ispunjavaju li nužne tehničke uvjete, hoće li se mijenjati cijena vodnih usluga i u kojoj mjeri, je li potreban ulazak privatnog kapitala u sektoru vodnog gospodarstva, treba li vodu kao resurs uvrstiti kao Ustavnu kategoriju, hoće li se okrupnjavati sustav pružatelja usluga u gospodarenju vodama do edukacijskih i razvojnih pitanja.

FOTO 2

Voda mora ostati pod javnim nadzorom naglašuju iz nadležnih ministarstava!

Voda je strateško dobro od socijalnog, javnog i zdravstvenog značaja pa takvom treba holistički gospodariti, rekla je u uvodnom obraćanju pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Lidija Runko Luttenberger, dodavši kako je tržišno gospodarenje neprihvatljivo jer se vodi pristupa kao robi.

Nazočnima su se među uvodnim govornicima obratili nadlažni predstavnici Hrvatskih institucija ali i regijski predstavnici iz susjednih država naročito iz Slovenije i BiH. Zapaženo je govorila Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, koja je govorila u ime domaćina konferencije Grada Zagreba istaknuvši strateško bitište vode kao resursa, ali i ukazala na postignuća Grada koja se ostvaruju na području vodoopskrbe.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, iznio je dio aktivnosti Hrvatskih voda pritom istaknuo nedavno usvojeni Plan upravljanja vodnim područjima, o čijem je donošenju ovisilo povlačenje EU sredstava. Ovakvi skupovi dobra su podloga za izmjenu znanja i iskustava, rekao je Bego Gutić, predsjednik Tuzlanskog kantona BiH, dodavši kako zaključci i preporuke konferencije trebaju biti podloga donositeljima odluka za usvajanje zakonskih i podzakonskih akata, a sudionike je pozvao na sličan skup u Tuzli.

Mara Pavelić, predsjednica Hrvatskog društva za zaštitu voda, postavila je pitanje isplativosti UPOV-a. Nije jasno zašto se uređaji vrlo brzo kvare nakon puštanja u rad, a to je neodgovorno trošenje javnih sredstava, rekla je Pavelić. Koliko je skup uspješan potvrđuje svojom nazočnošću predstavnik strukovnog udruženja Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije, nastalog kao rezultat bottom-up inicijative s svrhom međusobne pomoći i zajedničkog nastupa prema donositeljima odluka.

FOTO 3

Hrvatska treba 3,7 mlrd. Eura za usklađivanje s EU direktivama

Ipak da bi do 2023. godine sva otvorena pitanja o vodi uskladili s dva najbitnija propisa Direktivi o vodi za piće i Direktivi o komunalnim otpadnim vodama, potrebno je uložiti 3,7 mlrd. EUR, istaknula je Elizabeta Kos, pomoćnica ministra poljoprivrede. Između ostalog do te je godine potrebno za sva naselja s više od 2000 ES izgraditi uređaj za pročišćavanje, istaknula je pomoćnica koja je pokazljivo predočila do sad učinjeno, pritom je najavila buduće mjere u nadležnosti Ministarstva.

Časopis Komunal kao glavni organizator konferencije sveprimjetno je izrazio podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, to su činili i partneri hotel Westin, Hrvatsko društvo za zaštitu voda i tvrtka Aqua Libera. Dvije panel rasprave, mnoštvo slikovito pokazljivih predočavanja i razgovora s povodom kao i blic-pitanja voditelja zapravo su sukus održanog skupa u Zagrebu, s kojeg će se zaključci i preporuke predstaviti nadležnim institucijama.