Portal za pacijente – iskorak u komunikaciji s liječnicima

iphone 3785

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u probni rad pušta Portal za pacijente, povezan s eKartonom te mobilni portal za naručivanje i komunikaciju pacijenata s liječnicima primarne zaštite preko mobilnog telefona

iphone 3785Preko Portala za pacijente građani će moći vidjeti svoje propisane i izdane lijekove, nalaze i otpusna pisma, dodatno upravljati pravima pristupa svom eKartonu te imati uvid tko je i kada pristupao pojedinim dijelovima njihova kartona, najavio je v.d. ravnatelja HZZO-a Fedor Dorčić.

Odgovore na mnoga pitanja vezana uz Portal dao nam je v. d. ravnatelja HZZO-a Fedor Dorčić gostujući u Studiju 4.

Portal će idućega tjedna biti dostupan na računalima preko sustava e-Građani i omogućiti pristup središnjem elektroničkom zdravstvenom zapisu – eKartonu, koji sutra kreće u probni rad.

Pristup portalu imat će svi autorizirani korisnici. U početku će pravo uvida imati liječnici primarne prakse, a u nastavku i ostali liječnici. Pacijenti će imati pravo uvida samo u dio podataka e-kartona.

Osjetljivi podaci neće biti prikazani u e-Kartonu, koji će prikazivati kronične i akutne dijagnoze, ali će podaci povezani s potencijalno stigmatizirajućim bolestima biti skriveni, rekao je Dorčić.

U HZZO-u najavljuju da će u idućih deset dana u probni rad pustiti i mobilni portal za pacijente s mobilnim telefonima, preko kojega će se moći naručivati u ordinacije obiteljske medicine, slati zamolbe za obnovu kontinuirane terapije ili izdavanje doznaka. Mobilni portal bit će dostupan na posebnoj internetskoj adresi, a pristup će omogućiti izabrani doktor kod kojeg će pacijent potpisati izjavu te dobiti lozinku za ulaz u mobilni portal.

Dorčić ističe da je to iskorak na višu razinu komunikacije između liječnika i pacijenta, koji više neće morati čekati na slobodne telefonske linije. Olakšat će se, kaže, i rad liječnicima te uštedjeti vrijeme pacijentima.

U probnom će razdoblju pacijentima za komunikaciju preko mobilnog portala biti dostupno 939 timova opće/obiteljske medicine, 165 pedijatrijskih timova, 140 ginekoloških i 372 tima dentalne medicine. hrt