Skip to content

IZBORI 2016. Zeleni: Pravosuđe je najveća sramota Hrvatske i izvor svega zla

thumb 79

Predsjednik stranke Zeleni Josip Anton Rupnik je u srijedu, na predstavljanju programa koji se temelji na ekološkom, energetskom, socijalnom i ekonomskom aspektu, te na preustroju lokalne uprave i samouprave, istaknuo kako je hrvatsko pravosuđe najveća sramota i tragedija Hrvatske

Poništiti Zakon o ovrhama

Zeleni su naveli pravosuđe kao najvećeg krivca za lošu situaciju u zemlji. “Treba spriječiti da nam odvjetničke kuće predlažu zakone koji njima odgovaraju, da mogu bez velikog rada zarađivati na štetu građana. Zakon o ovrhama bi trebalo poništiti jer se preko njega neviđeno pljačkaju građani, a nedopustivo, je da se ovrhe provode bez znanja ljudi nad kojima se one provode”, upozorava Rupnik.

Kao strateški pravac razvoja gospodarstva treba biti eko-agroturizam. Naglasak je na razvoju ruralnog dijela i očuvanju prirodnih bogatstava, proizvodnji eko hrane, koju bi trebalo i prerađivati za razvoj industrije.

Zeleni su strateške investicija koje je donijela Vlada okarakterizirali kao promašaj. “Ona investicija, koja bi u najkraćem roku zaposlila najmanje 1000 ljudi je strateška, kao i ona koja realizacijom koristi najmanje 50 posto domaćih resursa”, kazao je Rupnik.

Kao odgovor na pitanje preustroja lokalne samouprave predloženo je ukidanje županija i formiranje šest regija i grad Zagreb, smanjivanje broja ministarstava na 13 i ukidanje nekih agencija.

Razvoj gospodarstva se može temeljiti na brodogradnji, primjerice Uljanik, 3. maj i Brodogradilište Split kao proizvođači s tradicijom bi trebali biti motorna snaga razvoja ostale industrije, jer veliki sistemi pokreću razvoj male privrede i zanatskih tvrtki.

Rupnik je kazao kako su prije deset godina predlagali da se formira fond za zapošljavanje stručne mlade radne snage, što je potrebno i danas. Ukazao je na nepravdu prema ženama, kojima se mirovina smanjuje jer rađanjem djece naknada koju su primale za vrijeme porodiljnog dopusta vraćaju od mirovine.

Kapacitet vjetra kao energije 1,5 puta veći nego Plomina

Zeleni je program valorizacija vodozaštitnih područja, rijeka i Jadranskoga mora, suprotstavljanje uvozu, proizvodnji i distribuciji GMO hrane, podizanje svijesti o prehrani, poticanje malih poljoprivrednika na ekološku proizvodnju, istaknuo je Rupnik. Dodao je kako će se boriti protiv predloženog načina zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, naglašavajući da otpad treba tretirati kao sirovinu, a ne kao smeće.

Zeleni su pokretači borbe protiv megalomanskih planova izgradnje golf igrališta i protiv izgradnje energetskih objekata-zagađivača, jer zastupaju obnovljive izvore energije.

Protive se atomskim centralama, termoelektranama na naftu i ugljen, te upozoravaju na sporazum iz Kyota o smanjenju CO2, koji je Hrvatski sabor ratificirao. Rečeno je da moratorij na izgradnju termoelektrana na ugljen i na atomski pogon do 2015. godine HEP grubo krši, za što bi njegovo rukovodstvo trebalo snositi sankcije.

“Imamo kapacitet za korištenje vjetra kao energije za 1,5 puta veći nego su kapaciteti Plomina, iskoristivost sunčane energije kao dva Plomina, izrađena je studija o izgradnji 300 protočnih centrala, mnogo prihvatljivije od pregrađivanja rijeka, no do sada nije učinjeno ništa”, ističe Rupnik.

(Hina)