Skip to content

EK vijesti 31. kolovoza 2016.

European Commission 1

Nove psihoaktivne tvari: Komisija prjedlogom nove zabrane jača EU sustav ranog upozoravanja i procjene rizika

Europska komisija predložila je danas da se nova psihoaktivna tvar MDMB-CHMICA, koja se kadkad naziva i „crna mamba“, podvrgne mjerama kontrole u cijeloj Europskoj uniji. Prema izvješću o procjeni rizika Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, akutna toksičnost tvari MDMB-CHMICA može ozbiljno naštetiti zdravlju ljudi. Do sad je osam država članica prijavilo ukupno 28 smrtnih slučajeva i 25 slučajeva akutnog trovanja povezanih s tvari MDMB-CHMICA. U više je izvješća navodena mogućnost da uzimanje te tvari uzrokuje nasilno i agresivno ponašanje. Ovog je tjedna Komisija predložila i izmjenu Uredbe o osnivanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama kako bi se omogućilo brže i djelotvornije djelovanje EU-a u borbi protiv novih psihoaktivnih tvari. Prijedlog je usmjeren na jačanje EU-ova sustava ranog upozoravanja i procjene rizika novih psihoaktivnih tvari jednostavnijim i bržim postupcima prikupljanja podataka i procjene. Dio je to novog pristupa dogovorenog s Europskim parlamentom i Vijećem u svrhu postizanja napretka u pregovorima o paketu zakonodavnih prijedloga o novim psihoaktivnim tvarima predloženom u rujnu 2013. Dodatne informacije o djelovanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama dostupne su ovdje

EUROSTAT: srpanj 2016. – stopa nezaposlenosti u europodručju 10,1 posto, u području EU28 8,6 posto

U srpnju 2016. desezonirana stopa nezaposlenosti u europodručju (EA19) iznosila je 10,1 posto, što je stabilno u odnosu na lipanj 2016., ali manje u odnosu na 10,8 posto u srpnju 2015. Zapravo to je najniža stopa zabilježena u europodručju od srpnja 2011. U području EU28 stopa nezaposlenosti u srpnju 2016. iznosila je 8,6 posto, što je stabilno u odnosu na lipanj 2016., no manje u odnosu na 9,4 posto u srpnju 2015. To je najniža stopa zabilježena u području EU28 od ožujka 2009. U odnosu na srpanj 2015. stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj smanjila se sa 16,5 posto na 13,2 posto, što je jedno od najvećih smanjenja zabilježenih u Europskoj uniji. Podaci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije.Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: godišnja stopa inflacije u europodručju stabilna na 0,2 posto

Očekuje se da će godišnja stopa inflacije u europodručju u kolovozu 2016. iznositi 0,2 posto, bez promjene u odnosu na srpanj 2016., navedeno je u brzoj procjeni Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Iz analize glavnih sastavnica inflacije u europodručju vidljivo je da će najveću godišnju stopu inflacije u kolovozu zabilježiti hrana, alkohol i duhan (1,3 posto; u srpnju 1,4 posto), zatim usluge (1,1 posto; u srpnju 1,2 posto), neenergetska industrijska roba (0,3 posto; u srpnju 0,4 posto) te energija (-5,7 posto; u srpnju -6,7 posto). Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji