Skip to content

Anselmo Tumpić: UPUTE ZA UPORABU

Anselmo Tumpic Upute za uporabu

Izložbu u Gradskoj galeriji Labin otvoriti će Renzo Di Renzo, likovni kritičar u utorak, 6. rujna 2016. godine, u 20.00 sati

Anselmo Tumpić rođen je 1976. u Puli. Po završetku srednje škole grafičkog dizajna u Puli upisuje Akademiju Likovnih Umjetnosti u Bergamu. Nakon godinu dana nastavlja studij u Veneciji, gdje diplomira na katedri za slikarstvo. Nakon diplome zapošljava se u Fabrici, centru za istraživanje komunikacija grupe Benetton. Osam godina proveo je u Milanu gdje je radio za raklamne agencije BBDO i Saatchi & Saatchi. Danas radi u Hrvatskoj kao kreativni direktor vlastite agencije za dizajn i vizualne komunikacije, te se aktivno bavi suvremenom umjetnošću. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu, a njegovi su radovi objavljivani u različitim časopisima.

O izložbi „UPUTE ZA UPORABU“

U Gradskoj galeriji Labin Anselmo Tumpić premijerno će predstaviti seriju interaktivnih radova, nastalih prototipizacijom predmeta svakodnevne uporabe, kojima je namjera približiti suvremenu umjetnost publici, jer će upravo publika biti ona koja će svojim sudjelovanjem radovima zadati završnu formu.

„Odnos s publikom, uloga umjetnika, otvoreno djelo, ready made, sve su to elementi koje nalazimo u poetici Anselma Tumpića, u njegovom načinu da čini umjetnost.“

„Budući da je važno činiti, a ne činjenica, u ovoj tetralogiji Anselmo Tumpić ne osmišlja nove predmete, ali se ne ograničava ni na sam izbor i dekontekstualizaciju; u tom smislu prelazi granice ready madea, dajući predmetima svakodnevne uporabe novu funkciju.“

„Sama činjenica da koncipira seriju od četiri djela koja tvore jedinstveno tijelo možda je još jedno nasljeđe njegove profesije, skoro kao da se radi o zasebnoj zbirci, potpunoj i smislenoj.

Zrak, Voda, Zemlja i Vatra predstavljaju četiri različita načina bavljenja istom temom, a upravo veza s publikom i izbor naziva radova – prema osnovnim elementima – možda su dokaz njegova stava, pozivanja na jednostavnost i bazičnost, koji prikriva jedno ne baš skriveno protivljenje ekstremnim ishodima konceptualizma i nerazumljivosti izvjesne suvremene umjetnosti.“

Renzo Di Renzo ((…) iz predgovora katalogu izložbe)

Izložbu u Gradskoj galeriji Labin posjetite do 27. rujna 2016.