Skip to content

Gordana Bakić: POČETAK SLIKE

gordana bakić 1

Zagrebačka likovna umjetnica Gordana Bakić predstavlja  se u Galeriji Alvona samostalnom izložbom slika POČETAK SLIKE

Na bogatim oblicima ove autorice, kad jednom krenu linije i drugi konstruktivni elementi, ne mogu se zaustaviti tako lako. Na tim je slikama uvijek uneseno osobno iskustvo, a ona u majstorski oslikanim slikanim slojevima rabi istodobno detalje konstuktivnog i organskog svijeta. Građenje oblika njezinih slika odvija se koliko u širinu toliko i u dubinu. Rastezljiva, organička forma bubri i iznutra, iz slike, preslagujući se u nekoliko slojeva i isprepličući se sa središnjim, dominirajućim “objektom”. Ključna je crta slikarstva ove umjentice promjena, protočnost, nestabilnost i mutacija. (M. Špoljar)

Riječ autorice:

Početak slike, inicijalni potez kistom i unutarnji pogon svaki dodir sa površinom pretvara u niz postupnih pomaka i slojevitosti. „Dodirivanje“ površine pogledom, a zatim kretnja i uranjanje u prijašnju stabilnost čistog platna, nepomičnost apsolutne tišine.

Stojim ili sjedim pred praznim platnom i u tim trenucima ne postoji plan ili strategija, razrađena i unaprijed osmišljena skica koja će se prenositi na površinu. Ono što se pojavljuje je unutarnja, neobjašnjiva potreba za pomakom, početkom gradnje slike. Svaki pomak, potez kistom sudjeluje u istraživanju gustoće, strukture, dinamike – „stvaranju organizma“.

Početak slike je neposredan, impulzivan, ali u isto vrijeme privremeno zaustavljen proces.

Postavljeni potezi, otvorena polja koja u detaljima otkrivaju mogućnosti za novim percepcijama, uzrok su tome što početak slike postaje i njen završetak.

Povezivanjem neposrednog i impulzivnog sa kasnijim koncentriranim i temeljitim proučavanjem svih dobivenih elemenata, transformira nekadašnju nakupinu poteza u jedinstvenu cjelinu, živi organizam sa vlastitim karakteristikama.

Zbirka/dnevnik raznolikosti – vrijeme, mjesto, način izvođenja svakog pojedinog „primjerka“ ili bilježenje trenutaka neposrednosti; uz prikaze na većim formatima simultano nastaju prikazi na malim „dnevničkim“ poljima/formatima. To su opisne i reducirane verzije, ali značajne zbog kontinuiranog preispitivanja mogućnosti daljnjih razrada.

Prezentiranjem ovih radova zatvara se jedan dio dosadašnjeg načina istraživanja, a otvaranjem novih varijanti pokret unutar površine održava postavljenu neposrednost i promjenjivost.

gordana bakić 2

ŽIVOTOPIS

Rođena 1972.godine u Zagrebu. Završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, 1990.godine. Iste godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, studij Likovne kulture na Nastavničkom odsjeku. Diplomirala u klasi prof. Zlatka Kesera, 2001. godine.

Članica je HDLU-a od 1996. godine.

Od 2004.- 2012. godine zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu na oslikavanju scenografija (kazališna slikarica).

2011.godine magistrirala na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani, smjer slikarstvo, u klasi prof. Bojana Gorenca

Od 2012. godine predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u umjetničko-nastavnom zvanju docentice. 

Izlagala na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, živi i radi u Zagrebu.

NAGRADE:

1994.godine dobitnica Rektorove Nagrade.

2001.godine dobitnica Nagrade Zagrebačke banke.

2003.godine dobitnica Nagrade HDLU-a za najbolju mladu umjetnicu.

2007.godine Grand Prix za slikarstvo Hrvatske poštanske banke

Izložba je realizirana uz potporu Grada Labina, Županije Istarske- Regione Istriana i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.