EK vijesti 23. kolovoza 2016.

European Commission 1

EU zahtjeva arbitražu WTO-a u svezi s diskriminirajućeg tretiranja žestokih alkoholnih pića iz uvoza u Kolumbiji

EU danas je zatražila osnivanje arbitražnog vijeća WTO-a zbog donošenja odluke u sporu s Kolumbijom zbog diskriminatorskog tretiranja uvezenih žestokihalkoholnih pića. Konzultacije EU-a i Kolumbije održane su u prvom dijelu godine, ali rješenje spora nije postignuto. EU shvaća sve napore koje je od početka spora Kolumbija uložila u reformu režima žestokih alkoholnih pića. Međutim žestoka alkoholna pića iz EU-a nadalje su predmet diskriminatorskog tretiranja na kolumbijskom tržištu. Stoga EU već više godina izražava zabrinutost zbog diskriminiranja žestokih pića iz EU-a na kolumbijskom tržištu, na koja se primjenjuju veći porezi i lokalne naknade u odnosu na domaće trgovačke proizvode. Ali i zato jer se u departmanima odnosno lokalnim administrativnim podjedinicama Kolumbije primjenjuju tržišna ograničenja. Departmani nameću ograničenja pristupa tržištu kojima se narušavaju uvjeti tržišnog natjecanja na štetu žestokih alkoholnih pića iz EU-a. Kolumbija time krši obveze nediskriminiranja kojima podliježe u okviru pravila WTO-a. EU najveći je izvoznik žestokih alkoholnih pića na kolumbijsko tržište, a time i trgovinski partner na kojeg najviše utječu te mjere. U 2014. EU-ov izvoz žestokih alkoholnih pića u Kolumbiju iznosio je 43 milijuna eura, što je gotovo 14 % ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda u Kolumbiju i 77 % ukupnog kolumbijskog uvoza žestokih alkoholnih pića. Dodatne informacije dostupne su na internetu u priopćenju za medije na svim jezicima.