Paška sol i Međimursko meso ‘z tiblice s prijelaznom nacionalnom zaštitom

Paška sol s otoka Paga i Međimursko meso ‘z tiblice dobili su od Ministarstva poljoprivrede prijelaznu nacionalnu zaštitu kao oznake izvornosti odnosno zemljopisnog podrijetla, koja će vrijediti dok Europska komisija ne donese odluku o registraciji tih oznaka na razini cijele EU, izvijestili su u utorak iz tog ministarstva

solanapag15“Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao zaštićena oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini EU-a, ali je važeća samo na teritoriju RH”, ističu iz Ministarstva poljoprivrede, upozoravajući da se za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti samo proizvodi za koje je izdana potvrda o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda od ovlaštenog kontrolnog tijela.

Objašnjavaju i da prijelazna nacionalna zaštita označava vremensko razdoblje, koje traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini EU, pa do donošenja njezine konačne odluke o registraciji oznake na razini cijele EU.

“Donošenjem te odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita, a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštenog korištenja i zlouporabe na cijelom tržištu EU-a”, poručuju iz Ministarstva, naglašavajući da su rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti i za pašku sol i međimursko meso donijeli 8. kolovoza ove godine.

Paška sol dobila je tim rješenjem prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva “Paška sol – zaštićena oznaka izvornosti”, a “Međimursko meso ‘z tiblice” naziva “zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla”.

Povodom toga, iz Ministarstva podsjećaju da im je za oznaku izvornosti Paške soli zahtjev 9. rujna prošle godine podnijela Solana Pag s otoka Paga, te da je sukladno zakonskoj proceduri i nakon provedene evaluacije zahtjeva i specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je podnositelj zahtjeva izvršio, taj zahtjev usvojen u svibnju ove godine.

O tome je, kao dio nacionalnog postupka, obavijest objavljena i u Narodnim novinama kako bi svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s legitimnim interesom i koja ima prebivalište u RH bilo omogućeno uložiti prigovor na taj zahtjev u roku od 2 mjeseca. Budući nije primljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 8. kolovoza ove godine za Pašku sol donijelo spomenuto rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti.

Slično se ‘odigralo’ i s Međimurskim mesom ‘z tiblice za što je Udruga za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda iz Čakovca 22. srpnja prošle godine Ministarstvu podnijela zahtjev za zaštitu naziva “Međimursko meso ‘z tiblice” oznakom zemljopisnog podrijetla. Ni na taj zahtjev nije bilo niti jednog prigovora u zakonskom roku.

“Idući korak koji Solana Pag i Udruga za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda trebaju poduzeti je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda, a kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga će, posredstvom Ministarstva podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva “Paška sol” i zahtjev za registraciju zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Međimursko meso ‘z tiblice” na razini Europske unije”, naglašavaju iz Ministarstva. Hina