MIAMI – Istraživanja su pokazala da zika virus ima razarajući učinak i na neke tipove stanica mozga odraslih osoba, a ne samo na mozak fetusa, objavljeno je u četvrtak u SAD-u. (Hina/AFP)

dengue fever 11

Leave a Reply

Your email address will not be published.