EK vijesti 12. kolovoza 2016.

EU proslavlja Međunarodni dan mladih

European Commission 1

Europska komisija pozdravlja slavljenje današnjeg Međunarodnog dana mladih (#YouthDay), kao i ovogodišnju temu koja je odabrana: iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održive proizvodnje i potrošnje. Europska komisija predvodnik je izgradnje održivijeg  svijeta. U okviru napora koje ulaže u razvojnu suradnju  Komisija dosljedno podupire  mlade diljem svijeta. Pritom se osobita pažnja posvećuje poboljšanju izobrazbe i strukovnog osposobljavanja i zapošljavanju mladih u našim partnerskim državama. Doprinos Komisije na području izobrazbe znatan je i ona u okviru programa Erasmus+ Europske volonterske službe svakodnevno pomaže 200 000 mladih da mijenjaju svijet nabolje. 

Europska komisija donijela provedbeni akt o referentnoj kamatnoj stopi EURIBOR 

Europska komisija jučer je donijela Provedbenu uredbu kojom se utvrđuje popis „ključnih” referentnih vrjednota, odnosno indeksa koji su od naročitog značaja za financijska tržišta i potrošačke ugovore. Nadzornicima je njime omogućeno da se unaprijed posluže pojedinim odredbama Uredbe o referentnim vrjednostima (EU 2016/1011), prije njezina stupanja na snagu 2018. EURIBOR (europska međubankovna kamatna stopa), jedan od najbitnijih indeksa kamatnih stopa u EU-u, prvi je indeks koji je uvršten na popis uspostavljen današnjom Provedbenom uredbom. Njome je nadzornicima omogućen sigurniji nastavak primjene „ključnih” referentnih vrjednosti u situacijama kad bi njihovo ukidanje imalo nesagledive posljedice sudionika na tržištu ali i potkopalo funkcioniranje i cjelovitost tržišta. Klasificiranjem EURIBOR-a među „ključne” referentne vrjednosti nadzornicima će se pomoći pri traženju podataka od banaka kad smatraju da je to potrebno za osiguravanje reprezentativne referentne vrjednosti. Dodatne informacije dostupne su ovdje.