Održiv i profitabilan plan upravljanja regijom Sjevernog mora i njezine ribare

European Commission 1

Komisija je danas predložila višegodišnji plan za pridnene riblje stokove u Sjevernom moru. Prijedlogom su obuhvaćeni pridneni riblji stokovi, odnosno riba koja živi i hrani se na morskom dnu ili u njegovoj blizini (bakalar, koljak, list itd) pritom se njihov izlov želi zadržati na održivoj razini. Ribarenje u Sjevernom moru izrazito je zahtjevno i složeno, jer u njemu plove brodovi iz najmanje sedam obalnih država članica i Norveške. Riječ je o prvom sveobuhvatnom planu za taj morski bazen u kojemu se utvrđuje plan upravljanja uzimajući u obzir tu vrlo složenu situaciju. Njime će se povećati uključenost ribara u procese odlučivanja. Primjerice, regijski dionici moći će predlagati prilagođena pravila o postupnom uvođenju obveze iskrcavanja. Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Višegodišnji planovi bitan su alat za prepuštanje odlučivanja regijskim razinama. Predlažemo da se takav višegodišnji plan primjeni na Sjeverno more, jedno od naših najbogatijih ribarskih područja. Dugoročnim pristupom nastoji se poboljšati očuvanje stokova ali  povećati dugoročna predvidljivost za naše ribare. Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.