Play attention paket – vježbe za koncentraciju

photo Emre Gencer

Play attention  je kompjuterski program koji sadrži razne igre, a koristi moždane valove koji pokreću igru. Učestalo korištenje sistema pomaže produljiti pažnju, učvrstiti fokus pažnje, te poboljšati pamćenje kod osoba s ADHD poremećajem, iako nije namijenjen isključivo za osobe s tim poremećajem

Sastoji se od 5 igara čiji je cilj produljivanje pažnje, vizualno praćenje željenog objekta, proces diskriminacije između bitnih i nebitnih podražaja, te poboljšano kratkotrajno pamćenje. Igre su osmišljene u tri nivoa; početni, srednji i napredni nivo.

Play attention sistem je iznimno učinkovit jer koristi Edufeedback tehnologiju. Edufeedback omogućuje korisniku da vidi vlastitu pažnju u stvarnom vremenu tako što kontrolira kompjutersku igru samom pažnjom. Uz pomoć kontinuiranih vježbi korisnik uči produljiti vlastitu pažnju i poboljšati fokus pažnje i koncentraciju. Stečene vještine korisnik može upotrijebiti u vlastitom poslu, školi i kod kuće.

Play attention je najbolje koristiti 2 puta tjedno po 30 minuta u kontinuitetu. Rezulteti su vidljivi nakon 20 sati vježbe. ezdravlje.hr

photo Emre Gencer