Europsko-američki sustav zaštite privatnosti od danas potpuno djelotvoran

European Commission 1

Europska komisija 12. srpnja donijela je odluku o europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti. Stoga se od danas tvrtke iz EU mogu prijaviti na sustav zaštite privatnosti Ministarstvu trgovine SAD-a koje provjerava usklađenost zaštite privatnosti s politikom njihovih najviših standardima zaštite podataka u okviru sustava zaštite privatnosti. Pritom je Europska komisija objavila i vodič za građane u kojemu se objašnjava na koji su način prava građana na zaštitu podataka zajamčena u okviru sustava zaštite privatnosti. U vodiču se navodi i koji su im pravni lijekovi na raspolaganju ako smatraju da su njihovi podatci zloupotrijebljeni i prava na zaštitu podataka povrjeđena. Europsko-američki sustav zaštite privatnosti jamči niz prava svim građanima EU-a prilikom obrade njihovih podataka, kao što su pravo da zatraže od tvrtke dodatne informacije o podatcima koje imaju o njima ili izmjenu tih podataka ako su zastarjeli ili netočni. Izim toga, građani će imati koristi i od nekoliko dostupnih i jeftinih mehanizama za rješavanje sporova. U idealnom slučaju pritužbu će riješiti sama tvrtka. Uz to dostupne će biti mogućnosti besplatnog alternativnog rješavanja sporova. Pojedinci se mogu obratiti svojim nacionalnim tijelima za zaštitu podataka, koja će surađivati s Ministarstvom trgovine SAD-a i Saveznom trgovinskom komisijom kako bi se osiguralo da se pritužbe građana EU-a istraže i riješe. Ako se predmet ne može riješiti drugim sredstvima, kao krajnja mjera postojat će mehanizam arbitraže. Pravnom zaštitom u svezi s mogućim pristupom osobnim podatcima građana za potrebe nacionalne sigurnosti bavit će se pravobranitelj, koji će biti neovisan o američkim obavještajnim službama. Dodatne informacije o sustavu zaštite privatnosti mogu se pronaći u priopćenju za tisak od 12. srpnja s pitanjima i odgovorima, kao i u Službenom listu.

Leave a Reply