EK vijesti 28. travnja 2016.

Instrument za pomoć izbjeglicama u Turskoj: više od 1,4 milijarde eura podrška izobrazbi i zdravstvenoj skrbi

European Commission 1

Europska komisija 28.travnja prorglasila je posebnu smjernicu vrjednu više od 1,4 milijarde eura kojom pruža podršku izbjeglicama raseljenima zbog rata u Siriji i njihovim domaćinima. Sredstva su namijenjena financiranju izobrazbe, zdravstvene skrbi, komunalne i socijalne infrastrukture ali i socijalno ekonomske pomoći. Izim toga, još je 79 milijuna eura iz sredstava već dodijeljenih projektima humanitarne pomoći obuhvaćeno ugovorima s brojnim partnerima, uključujući agencije UN-a, međunarodne udruge i međunarodne nevladine udruge. Komisija je odlučna ispuniti sve što je dogovoreno Izjavom EU-a i Turske 18. ožujka, stoga je i današnje oznanjenje pomoći u okviru instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj dio te obveze. Od 18. ožujka već je mobilizirano 2,155 milijardi eura od predviđene tri milijarde eura za ovu i sljedeću godinu. Sredstvima u okviru instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj pruža se podrška izbjeglicama u Turskoj, a ne samoj Turskoj. Podrškom se žele poboljšati uvjeti života izbjeglica u Turskoj u okviru sveobuhvatnog pristupa EU-a rješavanju izbjegličke krize u Europskoj uniji i izvan nje. Objavljeni su priopćenje za medijeinformativni članak o instrumentu za pomoć izbjeglicama u Turskoj i dodatne informacije o projektima

Pravila EU-a o primcima za kreditne institucije i investicijska društva funkcioniraju, ali je potrebno pojašnjenje načela proporcionalnosti

Europska komisija danas je oznanila izvješće o pravilima za primce koja se primjenjuju na kreditne institucije i investicijska društva. Izvješće se zasniva na rezultatima djelovanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, ishodu dviju javnih rasprava i vanjskoj studiji. U njemu je zaključeno da su pravila o primicima naročito djelotvorna kako bi se sprječili povećani rizici na kratkoročnim ulaganjima (što je i bio glavni razlog za njihovo uvođenje nakon financijske krize), i da je moguće da su u određenim slučajevima pojedina pravila vrlo skupa, pa njihova primjena predstavlja veliko opterećenje u usporedbi s njihovim bonitetnim koristima. Věra Jourova, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Pravila EU-a o primicima koja su uvedena nakon financijske krize funkcioniraju. Pokazala su se korisnima za sprječavanje pretjeranog preuzimanja rizika zaposlenika i za osiguravanje njihove usredotočenosti na dugoročnije interese kreditnih institucija i investicijskih tvtki, čime se pridonosi financijskoj stabilnosti. Međutim, ocijenili smo da bi se možda moglo prilagoditi pravila o primicima kako bi bila proporcionalnija i predstavljala manje administrativno opterećenje, posebno kad je riječ o njihovoj primjeni na manje ili manje složene kreditne institucije i investicijska društva.” Zbog toga će Komisija provesti procjenu učinka u kojoj će razmotriti moguća pojašnjenja tih pravila kao i njihovu primjenu na najmanje i najmanje složene institucije. Objavljeno je ipriopćenje za medije.

Bolja regulativa: Komisija oznanila mišljenja platforme REFIT o poboljšanoj djelotvornosti i učinkovitosti regulative EU-a

Europska komisija danas je oznanila 16 mišljenja koja je donijela platforma REFIT, koju čini skupina raznovrsnih stručnjaka koji predlažu kako poboljšati postojeće zakonodavstvo EU-a i njegovu provedbu u državama članicama. Komisija će mišljenja rabiti kod razmatranja svog Programa rada za 2017. Rad platforme REFIT zasniva se na komentarima prikupljenima od javnosti putem alata „Smanjenje opterećenja“. Taj je internetski portal svekolikoj javnosti je otvoren, pritom omogućuje slanje prijedloga za smanjenje regulatornih opterećenja s kojima se građani i ostali dionici susreću u svakodnevnom životu. Članovi platforme analiziraju doprinos dionika, razmatraju praktične načine daljnjeg postupanja i daju preporuke Komisiji. Platformom REFIT, pokrenutom u okviru Agende za bolju regulativu, predsjedava prvi potpredsjednik Komisije FransTimmermans, njezin sastav čine stručnjaci najviše  razine iz svih država članica, kako iz poslovnog sektora i  udruga građana, tako i iz Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Komisija je nastojala postići uravnoteženu zastupljenost različitih sektora, interesa, regija i spolova. Članovi platforme prvi su se put sastali u siječnju ove godine pa su djelovali u duhu konstruktivne suradnje kod donošenja mišljenja i pružanja pravodobnih povratnih informacija koje će Komisiji olakšati pripremanje Programa rada za 2017. Komisija je odlučna odgovoriti na sva zaprimljena mišljenja. Mišljenja su dostupna na web-mjestu platforme REFIT, a videozapis o ulozi platforme dostupan je ovdje.