Skip to content

EK vijesti 27. srpnja 2016.

Vladavina prava: Komisija uputila naputak Poljskoj

European Commission 1

Europska komisija danas je donijela naputak s porukom o vladavini prava u svezi situacije u Poljskoj, u kojoj iznosi zapažanja o pitanjima koja je zabrinjavaju kao i prjedloge kako ih riješiti. Taj novi iskorak u sklopu Okvira o vladavini prava uslijedio je nakon intenzivnog dijaloga koji se s poljskim vlastima vodi od 13. siječnja. Nakon donošenja mišljenja o situaciji u Poljskoj 1. lipnja poljski parlament donio je 22. srpnja novi zakon o ustavnom sudu. Komisija je analizirala čitavu situaciju i uzela u obzir novi zakon, prirtim je zaključila da su pojedini razlozi za zabrinutost otklonjeni tim novim zakonom u Poljskoj, ali da nadalje postoje bitna otvorena pitanja vezana uz vladavinu prava. Komisija je stoga iznijela konkretne naputke poljskim vlastima o tomu kako riješavati baš ta otvorena pitanja. Stoga je Komisija zaključila da u Poljskoj postoji sustavna prijetnja vladavini prava. Činjenica da ustavni sud nije u mogućnosti u potpunosti zajamčiti djelotvornu ustavnu reviziju što negativno utječe na njegov integritet, stabilnost i pravilno funkcioniranje, a baš ti su čimbenici ključna sredstva zaštite vladavine prava u Poljskoj. U državama u kojima je uspostavljen sustav ustavnog pravosuđa djelotvornost takvog sustava ključna je sastavnica vladavine prava.

Europska komisija započela javno savjetovanje o osobnim mirovinama

Službe Komisije danas su započele javno savjetovanje o osobnim mirovinama. Osobne (ili privatne) mirovine dugoročna su štedna ulaganja u proizvode u koje građani dobrovoljno uplaćuju pa tako dopunjuju državne ili strukovne mirovine. Danas započetim savjetovanjem poziva se građane da dostave informacije o osobnim iskustvima s korištenjem sustava osobnih mirovina kao i o zanimanjanju za korištenje takvih programa zbog štednje za mirovinu. U okviru savjetovanja traže se i mišljenja djelatnih stručnjaka u sektoru mirovinskog osiguranja ali i njihovo zanimanje da ponude jednostavne, ekonomične i transparentne proizvode za osobne mirovine kojima će svrha biti pružanje boljeg povrata uloženih sredstava. Do 2060. godine demografske promjene u EU-u prepolovit će broj radika koji financiraju umirovljenike. Zbog toga će europski mirovinski sustavi biti suočeni s dvostrukim izazovom: zadržati financijsku stabilnost uz nastavak ponude odgovarajućih prihoda umirovljenicima. Zahvaljujući savjetovanju, Komisija će lakše proniknuti što se može napraviti na razini EU-a kako bi se ponudio širi izbor osobnih mirovina i omogućila prjekogranična konkurencija. Budući da je riječ o jednom od ključnih čimbenika na tržištima kapitala, jačanje ulaganja u osobne mirovine jedan je od prioriteta unije tržišta kapitala. Tako bi se omogućio veći priljev ušteđenih sredstava na tržišta kapitala ali i usmjeravanje dodatnih financijskih sredstava u proizvodna ulaganja. Javno savjetovanje trajat će do 31. listopada 2016.