Skip to content

Bojan Šumonja: PREVARA

Galerija Alvona, Labin
Izložbu posjetite do 1. kolovoza 2016.

janjci40

Nakon 20 godina Bojan Šumonja ponovno izlaže u Galeriji Alvona. Predstavlja izložbu indikativnog i intrigantnog naziva Prevara

foto galerija

Hrvatsko društvo je, između svega ostalog i sustav apsurdnih zakona. U defoult hrvatskih stanovnika ugrađena je komponenta prevare koja je društveno prihvatljiva. Izigravanje zakona i pravila, potezanje veza radi rješavanja bilo kakve vrste prepreka sasvim je normalna pojava. Dio radova predstavljenih na ovoj izložbi su čista prevara. U svakom pogledu. Prvo nisu moji. Našao sam ih kopajući po webu. Ne sjećam se ni imena autora. Jedina razlika između originala i «mojih slika» je u jeziku i blagom čišćenju kompozicije. Naime, originali su fotografije koje sam neovlašteno uzeo i preveo u slikarski medij ponašajući se pri tom kao prosječni građanin ove zemlje.

Bojan Šumonja

superkonj

Svijestan sebe i svog autorskog pečata, Bojan, i slikama predstavljenim na ovoj izložbi, krajnje metaforički progovara o vremenu u kojem živi, stavljajući sada u prvi plan laž, prevaru, falsifikat i zatiranje autorstva. Predložak ovih slika su fotografije koje je Bojan našao negdje na internetu, a osim šokantnosti koju sobom nose i koja ga se bez sumnje snažno dojmila, došao je, vjerojatno inspiriran njihovom temom, do nečeg novog što nikada do sada nije radio – plagiranja. Ovdje se služi fotografskim predloškom nekog ratnog ili sličnog reportera, ne potpisujući original, ali i ne dodajući nikakvu svoju autorsku izmjenu ili nadgradnju. Jednostavno je medij fotografije prebacio u slikarski. Šumonja na taj način rezimira opću situaciju u svijetu govoreći kako je prevara (posebno u Hrvatskoj) društveno prihvatljiva, da se zakoni izigravaju, ali da i ne postoji zakonska regulativa koja jasno definira autorska prava, kao što ne postoji ni zakon o tržištu umjetnina, koje u Hrvatskoj, 2015. godine još uvijek ne postoji. Takav sustav koji ne poštuje osnovne civilizacijske tekovine, koji nema odgovarajuće zakone i koji prešutno dozvoljava niz, prvenstveno ekonomskih, prevara, nužno dovodi do bezakonja koje vrlo brzo prerasta u nasilje i terorizam, a kolateralne žrtve su djeca na koju ovo društvo uopće ne misli, a sukladno s time niti u svoju budućnost .

Mladen Lučić

ustaliweb