Skip to content

EK vijesti 22. srpnja 2016.

Srpanjski paket o povrjedama propisa: Komisija odlučno i pravodobno djeluje na potpunim i pravilnim provedbama zakonodavstva EU-a na korist građana i tvrtki 

European Commission 1

Kako bi građanima i tvrtkama omogućila uživanje u svim prednostima koje donosi unutarnje tržište, Europska komisija neprestano surađuje s državama članicama, pritom po potrebi pokreće postupke zbog povrjede propisa protiv država članica koje ne poštuju europsko zakonodavstvo. Europska komisija uz to redovito zaključuje otvorene slučajeve ako je država članica u suradnji s Komisijom riješila problem i osigurala usklađenost s europskim zakonodavstvom, zbog čega upućivanje Sudu EU-a više nije potrebno. U okviru svog mjesečnog paketa odluka o povrjedbi propisa Komisija je ovaj mjesec donijela niz odluka, od kojih su 20 obrazložena mišljenja, 8 upućivanja Sudu Europske unije, a 86 odluke o zaključenju predmeta. Sažetak najvažnijih odluka te podaci za kontakt nadležnih glasnogovornika i pripadajuća priopćenja za medije dostupni su u informativnom članku. Dostupan je i memorandum u kojem se općenito objašnjava postupak zbog povrjede zakonodavstva EU-a.

Novi poticaj malim i srednje velikim tvrtkama u okviru Plana ulaganja za Europu

Jedno od najvećih postignuća Plana ulaganja za Europu povećano je zanimanje financijskih posrednika diljem Europe za korištenje jamstava iz proračuna EU-a u ponudi financijskih sredstava malim i srednje velikim tvrtkama (MSP). Zato, jer najavljeni su 1. lipnja u pregledu provedbe  Plana ulaganja za Europu kao ojačana komponenta za MSP-ove u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). Ovog su tjedna Europska komisija i Grupa Europske investicijske banke (EIB) potpisale ugovor kojim će se to provesti u djelo. Ugovorom se jača komponenta za MSP-ove jer se 500 milijuna eura iz jamstava EU-a u komponenti za infrastrukturu i inovacije premješta u komponentu za MSP-ove, jamstvo EFSU-a koristi se za jačanje financiranja MSP-ova vlasničkim kapitalom pa se dopunjuju instrumenti za kreditna jamstva InnovFin i COSME, kao i Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Pritom će ove mjere Europskom investicijskom fondu (EIF) omogućiti financiranje znatno većeg opsega operacija, što znači da će europskim MSP-ovima, uključujući one u socijalnom sektoru na raspolaganju biti više vlasničkog kapitala i zajmova za koje jamči EFSU.

Komisija odobrila tri genetski modificirane sorte soje za upotrebu u hrani i hrani za životinje 

Komisija je danas odobrila tri genetski modificirana organizma za upotrebu u hrani i hrani za životinje (soju MON 87708 x MON 89788, soju MON 87705 x MON 89788 i soju FG 72). Svi navedeni GMO-i prošli su sveobuhvatan postupak odobrenja a pritom su dobili pozitivnu znanstvenu ocjenu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Odluke o odobrenju ne odnose se na uzgoj. Ishod glasanja država članica u stalnom i žalbenom odboru glede danas odobrenih GMO-ova zapravo je bio „bez mišljenja“, zato je Komisija donijela odluke jer su bile na čekanju. Odobrenja vrjede deset godina, a za sve proizvode proizvedene od tih genetski modificiranih organizama primjenjivat će se stroga pravila EU-a o označivanju i sljedivosti. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Kalendar Tjedne aktivnosti povjerenika