EK vijesti 20. spnja 2016.

Kolegij povjerenika na Orijentacijskoj raspravi propitivao postupanje s Kinom kod antidampinških istraga 

European Commission 1

Kolegij povjerenika danas je raspravljao o političkim, gospodarskim i političkim implikacijama isteka pojedinih odredbi kineskog Protokola o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) 11. prosinca 2016. Na prvoj orijentacijskoj raspravi koja je održana 13. siječnja raspravljalo se o tomu treba li (i ako treba, u kojem obliku) EU nakon prosinca 2016. promijeniti svoje postupanje prema Kini u antidampinškim i antisubvencijskim istragama. Od tad je provedena detaljna procjena učinka i javno savjetovanje. Kolegij je složan da Komisija treba Europi osigurati instrumente zaštite trgovine prikladne za aktualnu situaciju (pogotovo za postojeće prekomjerne kapacitete) u međunarodnoj trgovini, istodobno se pridržavajući međunarodnih obveza EU-a po pravnom okviru WTO-a. Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje

Upućivanje radnika: Komisija raspravljala o mišljenjima nacionalnih parlamenata i pritom ustvrdila da se prijedlogom ne krši načelo supsidijarnosti

Kolegij povjerenika danas je donio Komunikaciju u kojoj preispituje svoj prijedlog revizije Direktive o upućivanju radnika u kontekstu mehanizma kontrole poštovanja načela supsidijarnosti kojeg je nekoliko država članica aktiviralo u svibnju. Komisija je pažljivo razmotrila njihova stajališta i zaključila da se prijedlogom revizije Direktive ne krši načelo supsidijarnosti. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Komisija smatra da su stajališta nacionalnih Parlamenata politički vrlo bitna, stoga sam im zahvalna na aktivnoj uključenosti u proces. Pažljivo smo analizirali sve argumente koje su iznijeli nacionalni parlamenti pa smo zajednički raspravljali o razlozima njihove zabrinutosti. Uzevši sve u obzir, zaključili smo da ostajemo pri svojem prijedlogu jer on je potpuno u skladu s načelom supsidijarnosti. Upućivanje radnika zapravo u biti je prjekogranično pitanje. Junckerova Komisija nadalje odlučno je predana slobodnom kretanju osoba na temelju jasnih pravila koja se pravedno primjenjuju na sve ali i provode na terenu.“ Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Energetska unija i klimatska politika: pokretačka sila u prjelazu Europe na niskougljično gospodarstvo

Komisija je danas predstavila paket mjera kojima se ubrzava prjelaz na niske emisije ugljika u svim sektorima europskog gospodarstva. Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Provedba europskog programa sigurnosti: pitanja i odgovori 

Pregled već poduzetih mjera i koraka koje tek treba žurno poduzeti s obzirom na aktualne sigurnosne izazove ali i zbog ostvarenja istinske i djelotvorne sigurnosne unije koju je Europska komisija predložila 20. travnja 2016. dostupan je ovdje.