Željko Tanjić (ur): Kardinal Stepinac – svjedok Istine

474 kardinal stepinac svjedok istine

Zbornik radova s međunarodnoga simpozija »Kardinal Alojzije Stepinac – Povijesni kontekst u međunarodnoj perspektivi«, održanog 19. rujna 2008. u sklopu proslave 10. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca

474 kardinal stepinac svjedok istineUz predavanja na izvornim jezicima, u zborniku se ona donose prevedena i na hrvatski jezik:
Nadbiskup Alojzije Stepinac, 1941-1945, pod povećalom povjesničara i diplomata (Esther Gitman)
Kardinal Stepinac i Rimokatolička Crkva u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskog rata (Ronald J. Rychlak)
Sveta Stolica, Istočna Europa i početci hladnoga rata (Emília Hrabovec)
Kardinal Stepinac i komunizam (Roberto de Mattei)
Stepinac i Tito – o religijskoj represiji u Jugoslaviji (Katrin Boeckh)
Francuzi i kardinal Stepinac (Georges-Marie Chenu)
Blaženi Alojzije Stepinac i totalitaristi (Robin Harris)