Ova se knjiga temelji na javnosti dosada potpuno ili djelomično nepoznatim dokumentima u kojima se govori o bl. Stepincu i Katoličkoj Crkvi koje su kreirala dva totalitarna sustava: nacistički Gestapo i komunističke OZN-a, odnosno UDB-a

834 kardinal stepinac u dokumentima gestapa i ozn eZnatan dio izvornih dokumenata koji se nalaze u dosjeu bl. Stepinca, provjereni su i uspoređeni s dosada objavljenim dokumentima. Utvrđeno je da su oni uglavnom tendenciozno korišteni zbog potrebe stvaranja isključivo negativne slike o djelovanju bl. Stepincu i Crkve za vrijeme II. svjetskog rata. (…)

Analizom dosjea bl. Stepinca autor je utvrdio da je njezin sasvim sigurno veći dio ili uništen ili i dalje nedostupan, ne samo znanstvenicima, nego i Hrvatskom državnom arhivu (HDA). (…)

Iako brojna dokumentacija nedostaje, iz dostupnih dokumenata može se izvršiti pouzdana i relevantna rekonstrukcija saznanja koja su Gestapo, OZN-a i UDB-a prikupile o Crkvi i djelovanju svećenstva pod vodstvom bl. Stepincem. Namjera autora bila je analizirati te objektivno prikazati, ciljeve i zadaće koje su sigurnosni sustavi dva totalitarna režima dobili od vladajućih stranaka (u prvom slučaju od nacističkog NSDAP-a, a u drugom od Komunističke partije) u borbi protiv Katoličke Crkve na lokalnoj, ali i globalnoj razini. Naime, njihov odnos prema Katoličkoj Crkvi i bl. Stepincu kao katoličkom nadbiskupu na području bivše Jugoslavije, odnosno NDH-a, samo je lokalni odraz općeg stava dva totalitarizma (nacizma-fašizma i komunizma) prema Crkvi. U dostupnim dokumentima je vidljivo da ni institucije vlasti u NDH, kako ustaške tako i Njemačke, nisu imale pozitivno mišljenje o djelovanju Crkve na području NDH, a posebno ne o djelovanju nadbiskupa Stepinca. U velikom broju dostupnih izvješća, o bl. Stepincu govorilo se u negativnom kontekstu. Iz predgovora dr. sc. Gordana Akrapa