Cardinal Alojzije Stepinac

Varaždinska biskupija u suradnji s Glasom Koncila objavila je zbornik “Alojzije Stepinac – Svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće” u potpunosti na engleskom jeziku: “Proceedings Of The Symposium: Cardinal Alojzije Stepinac – Time Witness And Visionary For The Third Millennium”

557 cardinal alojzije stepinac time witnessEnglesko izdanje, kao i hrvatsko, uredila je Jasna Pavelić-Jureško, a preveo ga je Marijan Tokić. Djelo je izašlo prigodom 50. obljetnice mučeničke smrti i 12. obljetnice beatifikacije kardinala Alojzija te plenarnog zasjedanja Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) na kojem su sudjelovali predsjednici 34 biskupske konferencije i koji su navedeno izdanje mogli ponijeti svojim domovinama.

Zbornik na više od 700 stranica donosi članke teologa, pravnika, povjesničara, filozofa, sociologa, geopolitologa i drugih stručnjaka sa znanstvenog skupa u Lepoglavi 5. prosinca 2008. koji su obradili tematske cjeline: Analiza montiranog sudskog procesa Alojziju Stepincu, Recepcija Alojzija Stepinca nakon osude, beatifikacije i danas, Stepinčevi suvremenici i Stepinac – svjedok i vizionar te pokazali kako je suđenje Alojziju Stepincu bilo pravno neutemeljeno. Svoj nedvosmisleni stav odaslali su javnosti u Izjavi koja je prevedena na 5 svjetskih jezika, kao i svi sažeci 15 predavanja.

Zbornik prvi put u hrvatskoj historiografiji donosi i Imenoslov – popis spomen obilježja imena i osobe bl. Alojzija Stepinca u hrvatskom narodu i u svijetu.