Skip to content

SLIKARSTVO UGODNO OKU – Uz izložbu Ivice Ice Bilandžića u Kapetanovoj kuli HDLU Zadar

Ivica Ico Bilandžić 2Piše: Tomislav Marijan Bilosnć

Ivica Ico Bilandžić slikar je po unutarnjem opredjeljenju i nagnuću, umjetnik s izrazom čistog likovnog nerva i sigurnosti. Iako kroz već dugi slikarski period, kroz vrijeme mijenjajući teme, tehnike i izraze, mijenjale su se i Bilandžićeve slikarske faze u potrazi za konačnom prepoznatljivošću i slikarskom zrelošću

foto galerijaBilandžić se nije ni jednoga časa prepuštao rutini, jer da je tako ostao bi na početku. Međutim, izložba kojom se predstavlja u Zadru nudi nam izraz apsolutnih vrijednosti Bilandžićeva djela, i onda kad je Icin odnos prema umjetnosti u svim prilikama ostao isti. Ovaj se slikar, naime, na cijelome svom umjetničkom putu uvijek kretao provjerenim tragom, sklon već stečenim iskustvima i lakoći poimanja i prihvaćanja bliskoga, kloneći se svake novine i nesigurnosti, tako da je u svakoj prilici mogao pokazati svoju osobnu likovnu ozbiljnost i poštenje, što je u konačnici donijelo vidljiv rezultat i pokazalo slikarevu tvrdoglavu umjetničku postojanost.

Ivica Ico Bilandžić 3Bilandžić je slikar svjetlosti pejzaža i dramske zatečenosti u njemu, svega viđenog kroz prizmu vode i zraka. Bilo da se izražava uljem, akrilikom, akvarelom ili pastelom, slikajući prostore Slavonije, Posavine i Moslavine, ili pak Mediterana, u ovome slučaju Kvarnera, Bilandžić poseže za prozračnošću i pročišćenjem koje nudi voda, bilo rijeka, potok ili more, za treptajima dubokog plavog neba u neprestanom uzmicanju. Voda i nebo ovome slikaru pružaju uvijek nove mogućnosti, nove tonove, nove valere, nove boje i poteze, kolorističku virtuoznost i emotivnu punoću, snagu za istodobno likovno rastvaranje i zatvaranje iste materije, tla čije dimenzije produbljuje sugeriranjem prostora bez granica. Isto kada slika motive s čamcem na rijeci, ravničarska polja, etno motive koji nestaju, ili primorske vedute, Bilandžić pronalazi i prikazuje motive pred kojima uvijek nešto lebdi, protiče ili se mijenja, motive na rubu vrtloženja, pune svjetla i nedostižne vedrine. U prvom viđenju to nam pruža čarobno-mitološki doživljaj, a s druge strane otkriva dramatski nastanak i postojanje. U stalnoj svezi a međusobno suprotstavljeni nebo i voda; nebo čas kristalno, čas dijamantno, voda uvijek mirna, puna životnoga daha; svojom modrinom koja prelazi okvire slike rastvaraju oslikane oblike nudeći nam prizore kakve teško da više možemo sresti u okolju, posebice kad je riječ o žutim poljima punim zreloga klasja, a koje može biti i pješčana pustara, gdje sve pršti od preobrazbe pejzaža rastvorenog vodom u dodiru s nebom.

Ivica Ico Bilandžić 4Slikarstvo Ivice Ice Bilandžića napaja se tako širokim vidicima, svime što se zatiče u prostoru, u zavičajnom okružju, u međusobnim zrcalima tla,vode i zraka, dakle u pejzažu zahvaćenom gravitacijom neba. Život prirode, podjednako njezin spokoj i nemir, kretanje i svjetlost, zapravo svaki treptaj uhvaćen u trenutku nanosa boje na platno, sugerira se intezivnim koloritom i širokom plohom slike često ostvarene potezima špahtle. Kod Bilandžića se u tako oslikane plohe smješta i moderna ili etno arhitektura, kao i mrtva priroda, što ih čini ekspresivnima, gdje raspored boja i namaza, kombinacija širokih i minicioznih poteza dovodi do prave dramatske napetosti. Isto tako, stapanjem tradicionalne projekcije i discipline s modernijim likovnim izrazom, Ivica Bilandžić svoje slikarstvo puno vedrine izdiže kao svoj osobni stav o životu i življenju, tako kao da je u svakoj njegovoj slici i sve ono što prebiva u unutarnjem svijetu slikara.

A Bilandžićev likovni svijet je izuzetno poetičan, njegova zbilja je lepršava svjetlost, sve je ovdje naslikano radosno. Ni lonjska voda nije više mutna, niti su stare drvene hiže crvotočne i oronule, dapače sve dobiva neko transcendentalno značenje. U ovome intimnom lirskom likovnom dnevniku u svakoj će kapi i stajeće vode, u svakom runu oblaka bljesnuti jutarnja svjetlost koja izaziva živost i upućuje na neku daleku vječnost koja nam se upravo otvara pred očima. Bilandžićeva kombinacija čas s fovističkim, čas s ekspresionictičkim, a čas s impresionističkim valerima u nisci intenzivnih kromatskih površina sa zamjetnim lirskim akcentima ostvarenim u direktnom kontaktu neposredne percepcije i iskustva, čine ovo slikarstvo jednostavno ugodno oku.